Stypendia

z Funduszu im. Marii i Stanisława Neumannów
laureaci 18 edycji

W dniu 25 czerwca 2019 w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu obradowała Kapituła Funduszu im. Marii i Stanisława Neumannów w składzie: Alicja Bartuś, Janusz Toczek, Leszek Szuster. Rozpatrzono 6 wniosków o stypendium na dalsze kształcenie dla młodzieży z powiatu oświęcimskiego na rok szkolny 2019/2020.

Decyzją Kapituły stypendium otrzymały Małgorzata Bliźnik i Martyna Matyja. Kapituła w swojej decyzji wzięła pod uwagę średni miesięczny dochód i wyniki w nauce. Wręczenie stypendiów odbędzie się w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w pierwszej połowie września 2019 r.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji