Aktualności

„Dzwony pojednania”

scena

W listopadzie Fundacja na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Sołectwo Grojec zaprosiły na dwie prezentacje filmu Grzegorza Gajewskiego pt. „Dzwony pojednania”.

Pierwszy pokaz odbył się w Domu Ludowym w Grojcu w sobotę 14 listopada 2015 r., na kolejny zaprosiliśmy następnego dnia do MDSM. Film przedstawia losy polskich dzwonów kościelnych, które zarekwirowane wskutek akcji przeprowadzonej przez Niemców w 1941 roku na ziemiach polskich, trafiły do hamburskiej huty w celu przetopienia, a następnie te ocalone z pożogi wojennej - do niemieckich kościołów. Poruszające dzieło Grzegorza Gajewskiego opowiada historię powrotów niektórych z nich do macierzystych świątyń, w tym do kościoła w Grojcu, co stało się możliwe dzięki wspólnym działaniom ludzi z parafii polskich i niemieckich.

Sobotniej prezentacji w Grojcu towarzyszyła dyskusja z udziałem reżysera filmu oraz ks. Józefa Zborka, proboszcza parafii, Wawrzyńca Mizgalskiego, organisty i sołtysa Grojca Krzysztofa Wolaka. Debatę poprowadziła Hanna Dmochowska z Fundacji Konrada Adenauera. Podczas rozmowy powrócono do wydarzeń sprzed kilku lat, wciąż bardzo żywych w pamięci mieszkańców wsi. Dyskutanci – jednocześnie świadkowie powrotu grojeckiego dzwonu do macierzystej świątyni, podkreślali, że dzięki temu wydarzeniu nie tylko odzyskali „serce” swojego kościoła, ale także zyskali nowych przyjaciół, a relacje między parafiami są kultywowane do dziś. Jedną z osób zaangażowanych po stronie niemieckiej w akcję powrotu dzwonu była p. Iwona Baumann, która przyjechała do Grojca specjalnie na pokaz filmu. W niedzielę w dyskusji, tym razem przeprowadzonej pod hasłem „Jak poprzez kulturę pokazać historię?” udział wziął także dyrektor MDSM Leszek Szuster. W spotkaniach, obok mieszkańców Grojca i Oświęcimia, uczestniczyła grupa Niemców z Ratzeburga, realizująca program studyjny w MDSM, a także Regina von Ahn, reprezentująca Konsula Generalnego RFN w Krakowie.

Fot. Krzysztof Janik

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki