Aktualności

3 część

projekt: Historia zaczyna się w rodzinie…

Od 19 do 25 marca 2016 r. odbędzie się we Lwowie na Ukrainie ostatnia, trzecia część międzynarodowego projektu dla młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy pt. „Historia zaczyna się w rodzinie...”. Projekt organizują wspólnie Międzynarodowa Organizacja Pozarządowa (NGO) „Foundations for Freedom”, Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundacja Miejsc Pamięci Dolnej Saksonii/Miejsce Pamięci Bergen-Belsen we współpracy z Fundacją Friedricha Eberta.

Wcześniejsze części odbyły się w Niemczech i w Polsce, w sierpniu i w listopadzie 2015 r. Celem ostatniej części projektu jest poszukiwanie śladów historii w rodzinach, jak również śladów rodzin w historii. Skupimy się przy tym na czasach okupacji sowieckiej i niemieckiej na terytorium Ukrainy. Będziemy mieli m. in. możliwość spotkania i rozmowy ze świadkiem historii, panią Yaroslavą Melnychuk, urodzoną w 1929 roku we Lwowie, zaangażowaną w działalność OUN (Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów), aresztowaną w 1949 roku i zesłaną do sowieckiego obozu pracy (gułagu). Odwiedzimy również Muzeum Pamięci Narodowej "Więzienie przy Łąckiego" we Lwowie, miejsce zbrodni sowieckich i niemieckich podczas drugiej wojny światowej. Zwiedzając Lwów będziemy poszukiwać także śladów społeczności żydowskiej, która w 1941 r. liczyła 150 tys. osób. Podczas seminarium powrócimy jeszcze raz do naszych własnych historii rodzinnych i zastanowimy się nad tym, jak w naszych rodzinach prowadzony jest dialog międzypokoleniowy na temat historii oraz w jaki sposób powstaje świadomość historyczna.

Projekt jest finansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży i Fundację im. Friedricha Eberta Przedstawicielstwami w Polsce, Ukrainie i Białorusi і Fundacja Współpracy Polsko-Ukraińskiej(PAUCI).

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji