Aktualności

Kultury Pamięci

o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy

W dniach 24.-30.04.2016r. odbyło się w MDSM Oświęcim międzynarodowe seminarium dla studentów z Polski, Niemiec i Białorusi pt. „Kultury Pamięci o Auschwitz i Holokauście: Polska, Białoruś, Niemcy” organizowane wspólnie przez MDSM Oświęcim, Pracownię Historii w Mińsku/Białoruś i Internationales Bildungs-und Begegnungswerk (IBB) w Dortmundzie/Niemcy.

Tematami pracy seminaryjnej w MDSM Oświęcim była polityka okupacyjna w Polsce i na Białorusi, los polskiej i białoruskiej społeczności żydowskiej, geneza i funkcje KL Auschwitz oraz dyskursy społeczne na temat polityki zagłady w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej. Seminarzyści przedyskutowali również własne doświadczenia związane z recepcją Auschwitz i Holokaustu w polskim, niemieckim i białoruskim społeczeństwie oraz rangę tego wydarzenia w narodowej i prywatnej kulturze pamięci. Studenci wzięli udział w wizycie studyjnej w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau, wykładzie Generalny Plan Wschód. Auschwitz – wzorcowe miasto osiedleńcze na wschodzie, który poprowadził dr Piotr Setkiewicz z Działu Naukowego PMA-B oraz w warsztatach w Muzeum Auschwitz-Birkenau w bloku prezentującym wystawę rosyjską „Tragedia. Męstwo. Wyzwolenie” połączonych z rozmową z ekspertem muzealnym, panem Mirosławem Obstarczykiem na temat koncepcji wystawy.

W dyskusji podsumowującej seminarium studenci starali się odpowiedzieć m. in. na pytania: jakie podobieństwa i różnice istnieją w polskiej, białoruskiej i niemieckiej kulturze pamięci, jak kształtuje się pamięć zbiorowa, czy kultura pamięci oznacza koncentrację na przeszłości i przesłania przyszłość, czy narodowa kultura pamięci utrudnia stosunki transnarodowe?

Wspólną pracę i spotkanie zakończyła wizyta w Krakowie. Studenci polscy oprowadzili grupę białoruską i niemiecką po wystawie w dawnej Fabryce Oskara Schindlera, terenie dawnego getta w dzielnicy Podgórze i Starym Mieście. Mamy nadzieję, że nowo nabyta wiedza i doświadczenia oraz zawiązane przyjaźnie zaowocują w przyszłości kolejnymi projektami.

*Seminarium finansowane ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM) w ramach programu grantowego „Zachować Pamięć” oraz Stowarzyszenia Wspierającego MDSM (Förderverein für die IJBS Oświęcim/Auschwitz).

Koordynatorka seminarium: Elżbieta Pasternak

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji