Aktualności

Szkolenie wyjazdowe

w Łodzi
Litzmannstadt Ghetto

Tezę, iż uczenie się trwa przez całe życie, potwierdzają pracownicy Działu Edukacyjno-Programowego MDSM. Podczas dwudniowego szkolenia wyjazdowego do miasta Łodzi edukatorki zgłębiły wiedzę o przedwojennych dziejach Łodzi fabrycznej, zwiedziły teren dawnego Litzmannstadt Ghetto oraz Muzeum Stacji Radegast i zapoznały się z działalnością Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Łódź – potęga przemysłu włókienniczego w Europie XIX wieku – była od początku współtworzona przez Polaków, Niemców, Żydów oraz Rosjan. W całej Polsce znane były nazwiska fabrykantów Poznańskich, Scheiblerów, Geyerów, Sibersteinów. Po wkroczeniu nazistów w lutym 1940 r. w obrębie miasta zostało utworzone Litzmannstadt Ghetto, które funkcjonowało do 23 czerwca 1944 i okazało się być najdłużej istniejącym gettem na okupowanych ziemiach polskich.

Po spacerze terenem byłego getta, zilustrowanym cytatami ze wspomnień jego mieszkańców, uczestniczki wyjazdu zwiedziły Cmentarz Żydowski, Dom Przedpogrzebowy oraz teren byłego obozu cygańskiego dla Romów i Sinti z Burgenlandu – getto w getcie, które funkcjonowało od jesieni 1941 r. do stycznia 1942 r., oraz odbyły wizytę w Muzeum Stacji Radegast, z którego w latach 1942-1944 wywożono tysiące ludzi z getta do ośrodków zagłady, między innymi w sierpniu 1944 do Auschwitz-Birkenau. Grupę oprowadziła Milena Wicepolska, licencjonowana przewodniczka po Łodzi z Fundacji Monumentum Iudaicum Lodzense.

Spotkanie w Centrum Dialogu im. Marka Edelmana było wspaniałą możliwością wymiany doświadczeń w pracy edukacyjnej, omówienia możliwości współpracy w ramach wspólnych projektów oraz zobaczenia Parku Ocalałych z Litzmannstadt Ghetto.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji