Aktualności

IGNACY KRASNOKUCKI

Ignacy Krasnokucki

Z głębokim żalem informujemy, że zmarł Ignacy Krasnokucki. Od kilku lat spotykał się z gośćmi MDSM przebywającymi w Domu w ramach podróży studyjnych do Auschwitz oraz brał udział w międzynarodowych seminariach organizowanych przez Dział Edukacyjno-Programowy MDSM.

Ignacy Krasnokucki mieszkał przed wojną razem z rodzicami i dwoma starszymi braćmi w Łodzi. W październiku 1939 roku bracia zbiegli do Związku Radzieckiego (tylko jeden z nich przeżył). W listopadzie rodzina musiała się przeprowadzić na teren przyszłego getta. Ojciec opuścił dom 31 stycznia 1940 roku i do dnia dzisiejszego ślad po nim zaginął. W kwietniu 1940 roku getto w Łodzi zostało zamknięte. W getcie pan Krasnokucki wykonywał różne prace, głównie jako pomocnik elektryka. 30 września 1943 roku mama zmarła w jego ramionach na skutek głodu. W marcu 1944 roku został deportowany do obozu koncentracyjnego w Częstochowie i dalej do obozu w Buchenwaldzie. Po miesiącu trafił do komanda zewnętrznego Sonneberg. W kwietniu 1945 roku udało mu się zbiec z marszu śmierci, został wyzwolony przez armię amerykańską.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 maja 2016 o godzinie 12.00 na Cmentarzu Komunalnym w Tychach-Wartogłowcu.

Cześć Jego Pamięci!

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji