Aktualności

Dzień Pamięci

o Zagładzie Romów
Dzień Pamięci

2 sierpnia 2016 w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau odbyły się uroczystości w ramach obchodów 72. rocznicy likwidacji tzw. obozu cygańskiego. Obok delegacji przedstawicieli Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów w wydarzeniu uczestniczyli ocaleni z Holokaustu - przedstawiciele państwa polskiego, ambasadorzy, społeczność Sinti & Roma z różnych krajów oraz delegacja przedstawicieli Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Po uroczystościach w Brzezince, na zaproszenie dr. Wernera Köhlera, Konsula Generalnego RFN w Krakowie, ponad 70 gości spotkało się tradycyjnie w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży i uczciło minutą ciszy pamięć Prof. Rudolpha Sarközi, Prezesa Stowarzyszenia Kultury Romów Austriackich. Leszek Szuster, dyrektor MDSM podziękował konsulowi Wernerowi Köhlerowi, którego kadencja dobiega końca, za owocną współpracę w ostatnich latach, a także wsparcie dla Domu, życzliwość i wrażliwość na problematykę oświęcimską. Romani Rose, przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów podkreślił ważną tradycję, jaką stało się już coroczne spotkanie w MDSM po uroczystościach w Muzeum. Pozdrowienia do zgromadzonych gości skierowała również Sylvia Löhrmann, minister ds. szkolnictwa i doskonalenia zawodowego oraz Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce.

W uroczystościach wzięli udział także uczestnicy polsko-niemieckiego seminarium dla młodzieży „Sinti i Romowie w Europie – tożsamość, historia, pamięć”, organizowanego przez MDSM po raz czwarty.

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa o tematyce romskiej „ŚLADY TROPY”, autorstwa Krzysztofa Gila, polskiego Roma, absolwenta Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Prezentowane prace mają na celu uświadomienie odbiorcy jak zawodna jest nasza pamięć i przypominać o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa pielęgnowanie pamięci, zwłaszcza tej dotyczącej tak fundamentalnej kwestii jaką był Holokaust oraz wyciąganie wniosków, jak daleko idące konsekwencje może nieść ze sobą brak akceptacji na odmienność drugiego człowieka. Jak mówi artysta: Punktem wyjścia dla poszukiwań odpowiedniej formy wyrazu prac rysunkowych lub graficznych są stare fotografie przedstawiające Romów. Fotografia ma na celu utrwalenie przedmiotu, widoku, osoby, zdarzenia. Materializuje obraz chwili, która po zamknięciu się przesłony aparatu nieuchronnie się zmienia. Kawałek światłoczułego papieru, który po wywołaniu obrazu z kliszy staje się fotografią, ma nam przypominać o tym, co chcieliśmy utrwalić. Jednak i ona poddana jest próbie czasu tak samo, jak nasza pamięć.

Wystawę można zwiedzać do 26 sierpnia 2016 roku.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji