Aktualności

dr Michael Groß

z wizytą w MDSM
nowy Konsul RFN

23 września Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odwiedził nowy konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie dr Michael Groß. Zapoznał się z pracą Domu w obszarach edukacji i kultury.

W sali forum MDSM został przywitany przez przewodniczącego zarządu Fundacji na rzecz MDSM i wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz dyrektora Leszka Szustera. Ines Doberanzke (dział kształcenia i dokształcania w marce VW) przedstawiła przy tej okazji pracę i zaangażowanie firmy Volkswagen AG w MDSM. Określiła także możliwości jakie oferuje Volkswagen swoim uczniom, majstrom i menadżerom w odniesieniu do upamiętniania historii. Po krótkim spacerze po Domu, dyrektor Leszek Szuster, Olga Onyszkiewicz, Jérôme Déodat i nowoprzybyli wolontariusze MDSM Janina Schnurr i Paula Martini przedstawili ofertę seminaryjną Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży. Podczas rozmowy okazało się, że jest możliwa współpraca obu instytucji, gdyż dr Groß zaoferował możliwość pokazania wyników pracy seminarium dla młodzieży niewidzącej i niedowidzącej w Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie. Jest to dla MDSM niepowtarzalna szansa kontynuowania długoletniej i bliskiej współpracy z konsulatem w Krakowie.

nowy Konsul RFN 1 nowy Konsul RFN 2

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji