Aktualności

Kazimierz Albin

K.Albin

W nocy z 22 na 23 lipca zmarł Kazimierz Albin - więzień pierwszego transportu do KL Auschwitz, (numer 118), Przyjaciel Domu.

Urodził się w Krakowie w 1922 roku. Jego naukę w gimnazjum przerwał wybuch wojny. Na początku 1940 r. próbował dołączyć do armii polskiej formującej się we Francji, jednak został aresztowany na Słowacji. Był więziony w kilku więzieniach. Ostatecznie 14 czerwca 1940 r. został deportowany do Auschwitz wraz z pierwszym transportem 728 polskich więźniów politycznych. W obozie pracował w kuchni dla SS, skąd zbiegł w lutym 1943 r. wraz z grupą więźniów: Adamem Klusem, Tadeuszem Klusem, Romanem Lechnerem, Bronisławem Staszkiewiczem, Włodzimierzem Turczyniakiem i Franciszkiem Romanem. Ukrywał się we wsi Skawica k. Zawoi, następnie dotarł do Krakowa, gdzie został żołnierzem AK. Uczestniczył w akcjach dywersyjnych. W 1944 r. został awansowany na stopień podporucznika.

Po wojnie ukończył szkołę i zdał maturę, rozpoczął studia na wydziale lotniczym Politechniki Krakowskiej. Pracował w w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym w Bielsku-Białej, a później w Zjednoczeniu Przemysłu Lotniczego i Centrali Handlu Zagranicznego „Metaleksport”.

Za swoją działalność otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski i Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Był współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem oraz członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.
Cześć Jego Pamięci!

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji