Aktualności

Pierwszy Ogród Sprawiedliwych

scena

6 marca, w dniu obchodów Europejskiego Dnia Sprawiedliwych, ogłoszono nazwiska sześciu osób, które zostaną uhonorowane w pierwszym w Polsce Ogrodzie Sprawiedliwych. Posadzone tam drzewa będą poświęcone Tadeuszowi Mazowieckiemu, Janowi Karskiemu, Magdalenie Grodzkiej-Gużkowskiej, Antonii Locatelli, Annie Politkowskiej, Markowi Edelmanowi. Jest to drugi, po Mediolanie, ogród w Europie.

- Historie tych mężczyzn i kobiet są bardzo różne, ale wszystkie je cechuje: odwaga, by nie poddać się konformizmowi, by nie odwracać się w obliczu zła, by słuchać głosu sumienia – i podjąć odpowiednie działania, często ryzykując i płacąc własnym życiem - mówi Annalia Guglielmi, która reprezentuje Fundację GARIWO w Polsce. - Europejski Dzień Sprawiedliwych jest dla nas przede wszystkim okazją do wyrażenia hołdu Sprawiedliwym, którzy podtrzymują naszą wiarę w ludzkość, bezinteresowność i odwagę w działaniu. To, że możemy dziś żyć w zjednoczonej Europie – wolnej od totalitaryzmu – zawdzięczamy przede wszystkim Sprawiedliwym, ludziom, którzy często – nadal – pozostają nieznani, którzy ratowali Żydów w czasie Holokaustu i występowali w obronie ludzkiej godności w czasach totalitaryzmu komunistycznego.

Komitet Ogrodu Sprawiedliwych tytuł Sprawiedliwego przyznaje tym, którzy ryzykowali własnym życiem, aby ocalić innych oraz tym, którzy występowali w obronie ludzkiej godności w okresie totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, w czasie ludobójstw i masowych mordów oraz wszystkich zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w XX i XXI wieku.

Wskazywanie takich przykładów jest szczególnie ważne dla młodego pokolenia. Młodzież potrzebuje bowiem i szuka drogowskazów w życiu, zasad, którymi należy kierować się w działaniu. Postawa Sprawiedliwych to może być dla nich ważny punkt odniesienia, by nie poddawali się zniechęceniu, strachowi, rezygnacji...

W projekcie niezwykle istotną rolę odgrywa kwestia edukacji. Wybór Sprawiedliwych jest bowiem przyczynkiem do stworzenia projektu dla młodzieży, nie tylko z Warszawy, ale i z całej Polski.

Warszawski Ogród Sprawiedliwych ma mieć charakter uniwersalistyczny. Informacje o czynach osób uznanych za Sprawiedliwe zostaną wyryte na granitowych obeliskach. Ogród powstanie na skwerze Generała Jura-Gorzechowskiego (w symbolicznym miejscu dla terenu b. getta). Jego uroczyste otwarcie nastąpi 5 czerwcu b.r.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki