Aktualności

Witajcie w Raju

wernisaż wystawy rysunków Béli Faragó

7 kwietnia 2014r. w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu odbył się wernisaż wystawy rysunków Béli Faragó „Witajcie w Raju”. Wystawę, zorganizowaną we współpracy z Fundacją Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie oraz Galerią Destillarta w Buchschwabach będzie można oglądać do 15 maja.

Wystawę otworzył Leszek Szuster – dyrektor MDSM, Béla Faragó oraz Barbara i Martin Kreβ z Galerii Destillarta. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę cyklu, artysta oprowadził zebranych gości, wyjaśniając znaczenie i motywy powstawania każdej z prac. Prezentowane 34 rysunki z cyklu „Witajcie w Raju” nawiązują do trzech monoteistycznych religii – Chrześcijaństwa, Judaizmu oraz Islamu. Poruszają tematykę wiary i pobożności ludowej, ukazują różnorodność przekonań religijnych i nowoczesną wizję świata, równocześnie skłaniając odbiorcę do krytycznego spojrzenia na współczesne społeczeństwo i kwestie religijne.

Wystawa, choć wizualnie mocna w swym wyrazie, osobista, inspirowana doświadczeniem i poglądami artysty, znacznie bardziej ukierunkowana jest na budzenie refleksji i na dyskusję z prezentowanym na grafikach stanowiskiem, niż na bezwarunkową akceptację przedstawianych poglądów. Prace Béli Faragó w większości nawiązują do skutków globalizacji, stanowią wyraz analizy współczesnego zachodniego społeczeństwa, zwracając uwagę na obecną w nim postmodernistyczną hierarchię wartości, spadek znaczenia religii z wyraźnym wzrostem kultu pieniądza i techniki, konsumpcjonizm, wpływ Internetu i globalnej gospodarki finansowej, zachłanne, brutalne i próżne postawy, kształtujące współczesną wizję raju. W pracach Faragó dążenie do zbawienia zastępuje pęd do materialnego dobrobytu. Samochód i pieniądz - dwa największe jego wyznaczniki, niczym Bóg stają się obiektami najwyższego kultu nie tylko elegancko ubranych managerów, ale i zwykłych mas. Podczas gdy kościoły pustoszeją, stadiony pękają w szwach, a ich bywalcy czekają na pomyślne zagrania zawodników – zbawicieli naszych czasów. Współczesne drogowskazy nie pomagają w wyborze właściwej drogi, tak naprawdę niczego nie wskazując, choć oświecenia zawsze można szukać w Facebooku. Artysta poświęca też wiele uwagi motywom procesji oraz symbolom religijnym różnorodnie ujmowanym i przedstawianym w odmiennych kulturach i społeczeństwach. Jak twierdzi socjolog sztuki Thomas Metscher „stoimy współcześnie przed alternatywą życia w świecie wyzwolonym lub wpadającym na nowo w barbarzyństwo, pomiędzy biegunami apokalipsy i utopii”. Gdzieś pomiędzy tymi biegunami umieścić można również świat przedstawiony w pracach Béli Faragó.

Béla Faragó urodził się w 1958 roku w węgierskim mieście Kiskunfélegyhaza. Ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych w Norymberdze i w Karlsruhe w pracowni Georga Baselitza. W latach 1985 – 1987 pracował jako wykładowca anatomii w Centrum Kształcenia miasta Norymberga. Od roku 1987 zajmuje się konserwacją dzieł sztuki, a jako wolny artysta uprawia rysunek i malarstwo. Oprócz cyklu „Witajcie w Raju”, Béla Faragó ma w swym dorobku m.in. kolekcje prac „Taniec śmierci”, „7 grzechów śmiertelnych”, „Bóg ma twarz”, „Globalizacja”, „Wybór”, Broń nuklearna”.

„Witajcie w Raju” to już druga ekspozycja artysty, goszcząca w Domu Spotkań. W 2011 roku prezentowaliśmy cykl „Totentanz”, składający się z kilkudziesięciu prac, ikonograficznie nawiązujących do znanych ze sztuki średniowiecznej i barokowej przedstawień motywu tańca śmierci i pokazującym mechanizmy tkwiące w człowieku i jego cywilizacji.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki