Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

scena

W dniach 10-12 października 2014 roku w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Medycyna w okupowanej Polsce w cieniu nazizmu”, zorganizowana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z Fundacją na rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, w której wzięło udział ponad 60 uczestników z Polski i Niemiec, w tym przedstawiciele MDSM Oświęcim: Olga Onyszkiewicz i Elżbieta Pasternak z Działu Edukacyjno-Programowego.

Podczas konferencji zaprezentowany został obecny stan badań nad eksterminacją osób chorych psychicznie w Polsce (dr hab. Tadeusz Nasierowski) ze szczególnym uwzględnieniem Kraju Warty (dr Ingo Lose) oraz stanowisko środowiska medycznego w Polsce w okresie międzywojennym wobec założeń higieny ras w Niemczech (prof. dr hab. Michał Musielak). Kolejno uczestnicy wysłuchali wykładów i prezentacji w ramach sesji tematycznych: Służba zdrowia w okupowanej Wielkopolsce w perspektywie rozliczenia z eugeniką i higieną rasową; Opieka medyczna w obozach koncentracyjnych; Personel medyczny w miejscach zagłady; Szpitale psychiatryczne we władzy nazistów; Higiena ras i jej konsekwencje oraz Pamięć i edukacja. Podczas tej sesji MDSM Oświęcim zaprezentował przykład seminarium edukacyjnego dla studentów pielęgniarstwa z Polski i Niemiec, zorganizowanego przez Dom Spotkań we współpracy z partnerami: Katedrą Nauk Społecznych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Fachbereich 4: Soziale Arbeit und Gesundheit FH Frankfurt am Main oraz Fachbereich 11: Studiengang Pflegewissenschaft Universität Bremen. Efektem tego projektu jest publikacja pt. „Opieka pielęgniarska w czasach nazizmu. Wybrane problemy i kazusy”.

Podczas panelu podsumowującego podjęto debatę wokół pytania: „Czy można używać argumentów historycznych w kontekście współczesnych zagadnień bioetycznych”? W kolejnych sesjach zajmowano się społeczno-kulturowymi aspektami medycyny w czasach nazizmu oraz polską służbą zdrowia w okresie okupacji hitlerowskiej. Uczestnicy odwiedzili ponadto Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie i Centrum Kultury ZAMEK, mieszczące się w Zamku Cesarskim w Poznaniu, którego budowę ukończono w 1910 roku, gdzie prezentowane jest obecnie szerokie spektrum dzieł sztuki współczesnej.

Podczas zwiedzania Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII upamiętnili ofiary dokonanej w tym miejscu zagłady na przedstawicielach inteligencji wielkopolskiej, powstańcach śląskich i wielkopolskich, działaczach społeczno-politycznych oraz około 400 pacjentach i personelu medycznym szpitala psychiatrycznego w Owińskach oraz oddziału psychiatrycznego szpitala przy ul. Grobla w Poznaniu, zamordowanych w ramach Akcji T4.

scena

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki