Aktualności

4. wizyta

Minister towarzyszyła młodzieży
foto: © MSW/Sepp Spiegel

W dniach 25-27 stycznia 2015 r. nasz Dom odwiedziła po raz czwarty minister ds. szkolnictwa i doskonalenia zawodowego oraz wicepremier kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii – Sylvia Löhrmann. Pani Minister towarzyszyła liczna delegacja, wśród której znajdowali się członkowie Zarządu Fundacji Erinnern ermöglichen i przedstawiciele prasy, m.in. Deutschlandfunk, Westfälische Nachrichten, Westfälischer Anzeiger, Rheinische Post i WRD.

Podczas tej wizyty nie mogło zabraknąć młodzieży z Nadrenii Północnej Westfalii, która aktywnie uczestniczyła we wszystkich punktach programu. Najważniejszym akcentem wizyty było zwiedzanie terenów byłego obozu Auschwitz oraz spotkanie z byłym więźniem, Ignacym Krasnokuckim. Dwugodzinna rozmowa było bardzo interesująca. Młodzież z zaciekawieniem słuchała historii związanych z pobytem w gettcie łodzkim, ale i tez w obozach koncentracyjnych.

27 stycznia 2015 r. delegacja Pani Minister wraz z młodzieżą złożyła wieniec pod Ścianą Śmierci, a po południu uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych w Muzeum Auschwitz.

W planie wizyty Pani Minister było spotkanie z dyrektorem MDSMu Leszkiem Szusterem. Przedmiotem rozmów była praca pedagogiczna Domu, nowe wyzwania w obrębie problematyki upamiętniania oraz sytuacja ekonomiczna Domu. Pani minister wysoko oceniła pracę MDSM podkreślając szczególną rolę Instytucji w dialogu między młodzieżą i świadkami historii.

Leszek Szuster podkreślił, że do MDSM przyjeżdża rocznie ok. 25% grup z Nadrenii Północnej-Westfalii, z ogółu grup niemieckich realizujących programy w MDSM. Taki wysoki odsetek grup z tego landu związany jest ze współfinansowaniem podróży studyjnych właśnie przez Ministerstwo i Fundację Erinnern ermöglichen.

foto: © MSW/Sepp Spiegel

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki