Aktualności

Przedstawiciele

organizacji młodzieżowych z Niemiec, Polski i Izraela w MDSM
foto P1110686

Na zakończenie kilkudniowego seminarium, które odbywało się w Krakowie, podczas którego spotkali się przedstawiciele organizacji młodzieżowych z Niemiec, Polski i Izraela, aby w 70 lat po wyzwoleniu Auschwitz rozważyć wspólnie kwestię wychowania po Auschwitz i przyszłości oraz różnych narodowych perspektyw w podejściu do tej kwestii, delegacja udała się do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu, gdzie zapoznała się się z miejscem spotkań i nauki, w którym od wielu lat prowadzona jest edukacja historyczna i spotkania międzynarodowe.

Dyrektor Leszek Szuster przybliżył gościom historię Domu, drogę do polsko-niemieckiego pojednania oraz przykłady zrealizowanych w MDSM polsko - niemiecko - izraelskich projektów edukacyjnych na temat Auschwitz i Holokaustu.

Przedstawiciele organizacji młodzieżowych przekazali na ręce Dyrektora deklarację dotyczącą współpracy na rzecz zachowania pamięci o Holokauście w przyszłości:

My, przedstawicielki i przedstawiciele inicjatyw i organizacji młodzieżowych, deklarujemy w duchu panującej między nami międzynarodowej przyjaźni, że będziemy nadal dokładać starań, aby się wzajemnie od siebie uczyć i kontynuować pracę edukacyjną ku zachowaniu pamięci o Holokauście. Będziemy się angażować na rzecz tego, aby ludzie w przyszłości mogli żyć godnie. Chcemy się przyczyniać do budowania świata, w którym wszyscy ludzie bez strachu mogą współistnieć w swojej różnorodności. Ta ceremonia jest dowodem naszej wspólnej odpowiedzialności i naszym zobowiązaniem do działania, aby Auschwitz nigdy więcej się nie powtórzył!

Wspólna deklaracja znajduje się na stronie internetowej

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki