Aktualności

Fondation Auschwitz z Brukseli

Fondation Auschwitz z Brukseli

W dniach od 6 do 10 kwietnia bieżącego roku, w ramach podróży studyjnej zorganizowanej przez Fondation Auschwitz z Brukseli, gościło w Domu Spotkań prawie dziewięćdziesiąt osób - studentów, uczniów i dorosłych. Wśród uczestników grupy znaleźli się również byli więźniowie Auschwitz, naoczni świadkowie historii: Alberto Israel, Henri Kichka i Paul Sobol. W tym roku zabrakło Jakoba Rotenbacha, który odszedł 14 października 2014.

Jacob Rotenbach urodził się w rodzinie żydowskiej w Łodzi w 1926 roku. Jako nastoletni chłopiec był więźniem obozów Auschwitz i Mauthausen-Gusen. Przez wiele lat pan Rotenbach przyjeżdżał do Oświęcimia, by spotykać się z grupami i opowiadać o swoich obozowych przeżyciach. Często wspominał: Po wojnie nikt nie chciał słuchać moich opowieści o obozie, no to mówiłem do ściany. Potem ogłoszono, że obozy nie istniały.

Program, jak co roku przygotował i koordynował przewodniczący Fondation Auschwitz Henri Goldberg. Kilkudniowy, bogaty edukacyjnie pobyt stwarzał możliwość do pogłębienia wiedzy o losach Żydów w czasie narodowego socjalizmu oraz do spotkań z byłymi więźniami Auschwitz. Nie zabrakło również miejsca na osobistą refleksję. Ważnym momentem było oddanie hołdu i upamiętnienie pomordowanych przy Ścianie Śmierci oraz pomniku w byłbym obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz II-Birkenau.

Uczestnicy grupy wyrazili przekonanie, że szczególną wartość miały dla nich spotkania ze świadkami historii i wysłuchanie bezpośrednich relacji tamtych tragicznych wydarzeń. Organizacja Fondation Auschwitz będzie kontynuować wieloletnią już tradycję przyjazdów do MDSM również w przyszłym roku.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki