Nie zapomnij

„…nie zapomnij o tych fotografiach, to bardzo ważne…“

nie zapomnij...

1. sierpnia, w przeddzień uroczystości upamiętniających likwidację tzw. rodzinnego obozu cygańskiego w Birkenau, w MDSM Oświęcim otwarta została uroczyście wystawa czasowa pt. „…nie zapomnij o tych fotografiach, to bardzo ważne…“

Wystawa przygotowana w wersji niemieckiej i angielskiej upamiętnia na przykładzie losów trzech rodzin zagładę Sinti i Romów, dokonaną przez narodowych socjalistów i jest wynikiem długoletnich badań prowadzonych przez prof. Eve Rosenhaft z Uniwersytetu w Liverpoolu i Janę Müller z Alternatives Jugendzentrum Dessau.

Na wystawie widzimy zdjęcia ukazujące środkowoniemieckich Sinti i Romów w Dessau-Roßlau, wykonane w latach 1932-1939 przez Hannsa Weltzela, dziennikarza i fotoreportera. Są to wyjątkowe fotografie mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy kilka lat później zginęli w Zagładzie. Wśród sfotografowanych osób znajdziemy rodzinę Erny Lauenburger (Unku), bohaterki powieści „Ede und Unku“, autorstwa Alex Wedding (Grete Weiskopf) oraz rodzinę Raffaeli Laubinger, której ojciec, Adolf Laubinger był więźniem obozów Auschwitz i Buchenwald, po wojnie angażował się w walkę o prawa obywatelskie, w latach 80-tych pracował dla Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów i przez wiele lat walczył o odszkodowania dla prześladowanych w czasie narodowego socjalizmu Sinti i Romów. Dziś, po śmierci ojca, jego córka Rafaela przekazuje pamięć o ojcu młodemu pokoleniu. W rozmowie w MDSM wzięli udział uczestnicy podróży studyjnych do Auschwitz oraz delegacje przybyłe na obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Sinti i Romów.

Wystawę „…nie zapomnij o tych fotografiach, to bardzo ważne…“ można zwiedzać w MDSM do końca sierpnia 2018 roku (sala forum).

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji