„Za matową szybą”

Prezentacja książki w Zatorze
„Za matową szybą”

4 grudnia 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze odbyła się premierowa prezentacja najnowszej publikacji Fundacji na rzecz MDSM, poświęconej śp. Tadeuszowi Smreczyńskiemu pt. „Za matową szybą.

W drodze do utraconej tożsamości”. Spotkanie, z udziałem autorki książki, Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbki, zgromadziło tłumnie mieszkańców Zatora, wśród zaproszonych gości nie zabrakło partnerów projektu: wicekonsula RFN w Krakowie Jana Homburga, burmistrza Zatora, Mariusza Makucha, przedstawicieli samorządu Zatora i Brzeszcz; na widowni zasiedli także przedstawiciele Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, zarządu powiatu oświęcimskiego w osobie Teresy Jankowskiej oraz reprezentanci instytucji kultury i edukacji z ziemi oświęcimskiej. Gospodarzami spotkania byli dyrektor ROK, Elżbieta Mostowik oraz Łukasz Dziedzic, redaktor naczelny „Życia Zatora”, który moderował rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Pierwsza z nich, z udziałem Leszka Szustera, dotyczyła współpracy MDSM z byłymi więźniami KL Auschwitz, także w kontekście ich postaw wobec własnych dramatycznych losów. W kolejnej, którą poprzedziła projekcja materiału filmowego zrealizowanego podczas polsko-niemieckiego projektu „Historie w biografii” w oparciu o spotkania i wywiady uczestników z Tadeuszem Smreczyńskim w MDSM w 2010 r., o wujku, a jednocześnie głównym bohaterze swojej książki, opowiadała Agnieszka Smreczyńska-Gąbka.

Cieszę się, że dzięki tej książce udało się nam rozpalić pochodnie pamięci o tych, którzy pokonując ból i ciężar wspomnień, nieśli światu pojednanie i pokój. Do takich osób należał niewątpliwie śp. Tadeusz Smreczyński, który urodził się w Zatorze, pracował w Brzeszczach a jesień życia przeżył w Krakowie – mówiła podczas spotkania autorka. Wzruszającym podsumowaniem prezentacji było odtworzenie pozdrowienia, jakie do jej uczestników skierowała żona Tadeusza Smreczyńskiego, Stanisława, która ze względów zdrowotnych nie mogła uczestniczyć w wieczornej uroczystości. Podczas spotkania każdy mógł otrzymać egzemplarz książki oraz zaopatrzyć się w autograf autorki.

Zdjęcia: Przemysław Gąbka

„Za matową szybą. W drodze do utraconej tożsamości” Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbki – filozofa, autorki m. in. książki „Ogród nadziei. Pamięci Ojca Mariana Żelazka SVD, Ojca trędowatych i potrzebujących”, poświęcona jest postaci pochodzącego z Zatora Tadeusza Smreczyńskiego, byłego więźnia KL Auschwitz i KL Mauthausen-Gusen, prywatnie wujka autorki. Ta wyjątkowa publikacja łączy w sobie autentyzm historycznej relacji, dotyczącej najtragiczniejszej karty w dziejach ludzkości, z pytaniami natury antropologicznej i psychologicznej. Osnową książki są wywiady przeprowadzone ze śp. Tadeuszem Smreczyńskim, jego małżonką Stanisławą i siostrą Marią Jeżyk. Najważniejszym przesłaniem publikacji jest idea, dla której były więzień obozów koncentracyjnych, lekarz, podjął działania na rzecz pojednania między ludźmi we współpracy z MDSM – „Nie ma złych narodów. Dobre czy złe są działania jednostki, człowieka”.

Partnerzy wydania książki:
Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau
Międzynarodowy Komitet Oświęcimski
Konsulat Generalny RFN w Krakowie
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
Miasto Zator
Miasto Brzeszcze

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji