Wspominamy – upamiętniamy

80. rocznica pierwszego transportu Polaków do KL Auschwitz – 14 czerwca 1940 r.
K. Albin i J.Hronowski

Wśród Polaków przywiezionych do KL Auschwitz 80 lat temu było wiele osób, które są częścią historii MDSM w Oświęcimiu. Dziś chcemy wspominać Kazimierza Albina oraz Jerzego Hronowskiego. Budując pojednanie polsko-niemieckie, panowie Kazimierz i Jerzy zostawili niezatarty ślad w naszym Domu i wywarli wpływ na losy kolejnych pokoleń.

Młodzież, która przyjeżdża do MDSM w Oświęcimiu, żeby uczyć się o i z historii II wojny światowej, już prawie w ogóle nie ma możliwości bezpośredniego spotkania świadka historii tamtych czasów. Wiedząc jak bardzo ważny dla młodych ludzi jest wymiar osobistego świadectwa poprosiliśmy naszych przyjaciół o wspomnienia o panach Kazimierzu Albinie i Jerzym Hronowskim. Chcemy, żeby świadectwa Renate Gobbato, Leszka Szustera, Kathariny Bader, Andrzeja Kacorzyka oraz Daniela Lörcher były przekazywane kolejnemu pokoleniu i ocaliły od zapomnienia historię ludzi, których już z nami nie ma.

Jerzy Hronowski (1922–2006) od 1940 r. więzień KL Auschwitz (nr obozowy 227). Po dwóch latach został zwolniony. W 1943 r. ponownie trafił do obozu (nr obozowy 138793), a następnie do KL Sachsenhausen. Po wojnie pracował m.in. jako kierowca ciężarówki, grafik i przewodnik wycieczek. Od początku lat 60 współpracował z niemiecką organizacją Akcja Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju a następnie z MDSM w Oświęcimiu.

To byli młodzi ludzie w wieku 14-16 lat, opieka nad nimi oznaczała dla mnie dużo pracy: troszczyłem się o sprawy organizacyjne, towarzyszyłem im jako pedagog i przewodnik po Muzeum. […] Jestem szczęśliwy, że dużą część swojego życia poświęciłem niemiecko-polskiemu pojednaniu. (z książki J. Hronowskiego „Leben Erinnerungen“, Oświęcim 2008)

Renate Gobbato, w latach 1965 i 1966 odbyła podróże studyjne do Polski. W 1968 r. na zlecenie Akcji Znaku Pokuty – Służby dla Pokoju przyjechała na dwa miesiące do Oświęcimia. Do 2005 r. pracowała jako nauczycielka w Wolfsburgu. Od ponad 50 lat związana z Oświęcimiem.

Leszek Szuster, dyrektor Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Inicjator seminariów i konferencji w obszarze realizacji koncepcji pedagogicznej MDSM „Oświęcim jako miejsce nauki”

Katarina Bader w 1998 r. brała udział w seminarium dla młodych dziennikarzy organizowanym w MDSM w Oświęcimiu. Studiowała m.in. na UJ w Krakowie, pracowała jako dziennikarka, obecnie jest profesorką w Wyższej Szkole Mediów w Stuttgarcie. Zasiada w Radzie Fundacji na rzecz MDSM w Oświęcimiu. Autorka książki nt. J. Hronowskiego „Życie po ocaleniu. Testament Jurka“.


Kazimierz Albin (1922 – 2019) 14 stycznia 1940 r. jako członek ruchu oporu został przywieziony do KL Auschwitz (nr obozowy 118). W lutym 1943 r. udało mu się zbiec z obozu. Ukrywał się w Krakowie pod zmienionym nazwiskiem i został żołnierzem Armii Krajowej. Po wojnie zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Krakowskiej. Był m.in. wiceprezydentem Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz jednym z założycieli Towarzystwa Opieki nad Oświęcimiem.

Mimo wielu spotkań w MDSM, za każdym razem poruszony jestem szczególnym zainteresowaniem młodych Niemców i Polaków tą trudną tematyką
(Oświęcim 2011)

Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, wicedyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Zasiada w Radzie Fundacji na rzecz MDSM w Oświęcimiu.

Daniel Lörcher, kierownik Corporate Responsibility przy Borussi Dortmund. Od prawie 10 lat organizuje podróże do miejsc pamięci w Polsce w ramach pracy BVB przeciwko dyskryminacji i antysemityzmowi współpracując z MDSM w Oświęcimiu.

Więcej o pierwszym transporcie:
Pierwszy transport Polaków do Auschwitz – 14 czerwca 1940 r.
https://artsandculture.google.com/exhibit/14-czerwca-1940-roku-auschwitz-birkenau-state-museum/rwKylRks2DKmKA?hl=pl

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji