Wizyta w Miejscach Pamięci

II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej
Seminarium metodyczne dla animatorów wymian polsko-niemieckich

Termin: Oświęcim, 10–14 grudnia 2013 r.

Praca przymusowa

w tzw. „obszarze interesów KL Auschwitz”
polsko-niemiecko-ukraiński obóz letni Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju w MDSM Oświęcim

Termin:

  • 10.-24.08.2013, MDSM Oświęcim

Sinti i Romowie

- historia i teraźniejszość
polsko-niemieckie seminarium dla studentów i multiplikatorów (wolny nabór)

Termin:

  • 27.07.-03.08.2013, MDSM Oświęcim

Drogi Wolności

- Akademia na (pery)feriach
polsko-niemieckie spotkanie międzypokoleniowe (wolny nabór)

Termin:

  • 6.07.-12.07.2013, MDSM Oświęcim i MDSM Krzyżowa

Trzy seminaria

w miejscach pamięci przygotowujące młodzież do służby wolontariackiej w Polsce i w Niemczech w ramach Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju

Terminy:

  • 16.-22.06.2013, Miejsce Pamięci Stutthof
  • 30.06.-06.07.2013, Miejsce Pamięci Majdanek
  • 14.-20.07.2013 IJBS, Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji