Konferencje

Dorotha Flug

Z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci Dorothy Flug, byłej więźniarki obozów koncentracyjnych Auschwitz, Bergen−Belsen, Salzwedel k/Hanoweru. Dorotha Flug po wojnie wróciła do Polski, gdzie ukończyła studia medyczne.

W 1958 r. wyemigrowała do Izraela. Zmarła w wieku 95 lat.

Cześć Jej Pamięci!

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji