MIEDZYNARODOWE SEMINARIUM

DLA WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU WOLONTARIATU W NIEMCZECH

Termin: 16-22.06.2019, MDSM Oświęcim, Kraków

DROGI WOLNOŚCI

„WOLNOŚĆ 1939 – SOLIDARNOŚĆ 1989 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ 2019”
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA MULTIPLIKATORÓW WYMIAN MŁODZIEŻOWYCH I NAUCZYCIELI

Termin: 30.7. – 5.08.2019, MDSM Krzyżowa oraz MDSM Oświęcim

ENTANGLED HISTORY

[PL. HISTORIA POWIĄZANA] JAKO PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI POZAFORMALNEJ
SEMINARIUM DLA MULTIPLIKATORÓW

Termin:
07-14.11.2019, MDSM Krzyżowa/ MDSM Oświęcim 12

ENTANGLED HISTORY

[PL. HISTORIA POWIĄZANA] JAKO PERSPEKTYWA DLA EDUKACJI POZAFORMALNEJ
SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin:
07.11.-14.11.2019, MDSM Krzyżowa/ MDSM Oświęcim

#StolenMemory

WYSTAWA I KAMPANIA SPOŁECZNA
ZWROT PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH CZŁONKOM RODZINOM OFIAR OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
Projekt z udziałem młodzieży z Oświęcimia

Termin: wrzesień – grudzień 2019, MDSM Oświęcim

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji