Koncepcja pedagogiczna

W preambule Statutu Fundacji, sformułowano następujące wstępne postanowienie:

…Nazwa Auschwitz (…) jest również jednym z najbardziej tragicznych przykładów traktowania człowieka przez człowieka. Na to miejsce wydarzeń w Oświęcimiu przybywają ludzie wszystkich narodowości i stają się świadkami zachowującymi w pamięci rany nieodwracalnie zadane ludzkości przez zbrodnie niemieckiego faszyzmu.

Rada Fundacji na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu określa niniejszym następujące zasady prowadzonej działalności pedagogicznej:

Idea wiodąca (ekstrakt)

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu uznaje za swe naczelne zobowiązanie upamiętnienie duchowej spuścizny ofiar KL Auschwitz-Birkenau. MDSM postrzegać należy przez pryzmat trwałego powiązania z pracą Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau. MDSM odwołuje się w szczególny sposób do KL Auschwitz-Birkenau jako historycznego miejsca realizacji politycznej woli Zagłady. U źródeł wszelkiego wysiłku podejmowanego na tym największym cmentarzu świata leży refleksja nad losem ofiar, a więc pamięć i upamiętnienie. MDSM jest miejscem spotkania i dialogu. Na tle refleksji nad historią Auschwitz-Birkenau realizowana jest droga prowadząca ku porozumieniu. W tym sensie MDSM pragnie wnieść swój własny wkład w "wychowanie po Auschwitz."

MDSM jest międzynarodową instytucją niezależną od państwa (NGO) i promującą ideę społeczeństwa obywatelskiego. MDSM jest miejscem kształcenia historyczno - politycznego. Będąc placówką o charakterze nauczania pozaszkolnego, MDSM daje możliwość wglądu w historię Auschwitz-Birkenau. W swej działalności MDSM dąży do przekazania wiedzy historycznej i przeciwstawia się zdecydowanie wszelkim formom kwestionowania, bagatelizowania lub instrumentalizacji zbrodni dokonanej w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady.

MDSM wnosi swój własny wkład w procesie tworzenia demokratycznych i wolnych społeczeństw zarówno w Europie jak i na świecie. Jako organizacja pozarządowa wspiera zaangażowanie i partycypację w społecznych procesach podejmowania decyzji oraz demokratyzacji życia publicznego. MDSM działa przede wszystkim jako międzynarodowe forum spotkań i przekazuje w swojej pracy konieczność zapewnienia i ochrony podstawowych praw człowieka i obywatela. MDSM sprzeciwia się stanowczo wszelkim formom przemocy i wspiera w swojej pracy pedagogicznej modele cywilnego i wolnego od przemocy rozwiązywania konfliktów. W swojej pracy MDSM odrzuca wszelkiego rodzaju formy antysemityzmu, rasizmu, wrogości w stosunku do obcych oraz wykluczenia.

CELE PODSTAWOWE:
 • Pamięć i upamiętnienie
  MDSM działa na rzecz zachowania pamięci i upamiętnienia ofiar Auschwitz-Birkenau oraz rozpowszechnia wiedzy o historii, znaczeniu i symbolice byłego obozu koncentracyjnego i zagłady.
 • Spotkanie, dialog i porozumienie między narodami
  MDSM jest miejscem spotkań ludzi młodych, polem wymiany myśli, dialogu ponad granicami kulturowymi i społecznymi oraz porozumienia między narodami.
 • Kształcenie historyczno-polityczne
  MDSM przygotowuje i realizuje własne programy edukacji historyczno-politycznej i jest miejscem realizacji samodzielnych projektów zewnętrznych oraz wszelkich innych nowatorskich projektów, pod warunkiem, że nie naruszają one celów statutowych Fundacji na Rzecz MDSM.
 • Proces socjalizacji i rozwoju osobowości
  MDSM umożliwia młodym ludziom konfrontację z miejscem i symbolem Auschwitz - przykładem racjonalnie i biurokratycznie zorganizowanego ludobójstwa w nowoczesnym społeczeństwie.
  Zdolność do autorefleksji, poczucie odpowiedzialności, odwaga i prawość, uczucie empatii to cel działalności pedagogicznej MDSM.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji