Konferencje

E-publikacja

okładka

Z radością przedstawiamy Państwu E-publikację z polsko-ukraińskiego projektu „Z powrotem do przyszłości – kształtujemy wspólną pamięć”. W tej gazetce znajdziecie artykuły studentów z Polski i Ukrainy, które są próbą zmierzenia się z trudnym tematem pamięci o Zbrodni Wołyńskiej w kontekście współczesnych relacji międzynarodowych.

Refleksje uczestników sięgają szerzej i dotyczą również kwestii pamięci negatywnej, polityki pamięci oraz kompetencji cyfrowych.

Із радістю представляємо Вам інтернет-видання з польсько-українського проекту «Назад у майбутнє – формуємо спільну пам’ять». У цій газетці Ви знайдете статті студентів з України та Польщі, які є спробою звернутися до важкої теми Волинської трагедії в контексті сучасних польсько-українських вдносин. Роздуми учасників сягають також питань негативної пам’яті, політики пам’яті та цифрової грамотності.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji