Konferencje

"Chrystus oświęcimski"

dla Tymbarku
Tymbark

4 września br. w Tymbarku odbyła się uroczystość nadania imienia kpt. Tadeusza Paolone Bibliotece Publicznej Gminy Tymbark w ramach obchodów 80.rocznicy wybuchu II wojny światowej, zorganizowana przez władze gminy, bibliotekę, Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. Kpt. Tadeusza Paolone, ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku i Oddział IPN w Krakowie, który ufundował pamiątkową tablicę.

W wydarzeniu uczestniczyła Zofia Posmysz, której towarzyszyli: Masza Potocka - dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie oraz dyrektor MDSM Leszek Szuster i Falk Altenberger z Fundacji Konrada Adenauera. Uroczystość miała dla Zofii Posmysz szczególne znaczenie - zachowanie pamięci o kpt. Paolone - głównym bohaterze opowiadania "Chrystus oświęcimski", jest dla pisarki życiową misją. W Tymbarku mówiła: To jest zwieńczenie mojego życia. Chyba po to przeżyłam, żeby móc przenosić pamięć o tym człowieku i starać się, żeby ta pamięć jakoś się utrwalała. Jeśli to dzieje się tak, jak tutaj, z takim zaangażowaniem i zainteresowaniem, to jest to dla mnie wielka nagroda - nie wiem, czy zasłużona. Zofia Posmysz przekazała bibliotece kopię medalika z wizerunkiem "Chrystusa oświęcimskiego", który otrzymała od Tadeusza Paolone krótko przed jego rozstrzelaniem za przynależność do obozowego ruchu oporu. W bogatym programie wydarzenia nie zabrakło wykładu poświęconego postaci T. Paolone, który wygłosił Przemysław Bukowiec, a także prezentacji książki Maszy Potockiej "Szrajberka z Auschwitz", wydanej przez MOCAK we współpracy z MDSM.

Dla MDSM i KAS wspólna wizyta w towarzystwie Zofii Posmysz w rodzinnych stronach Tadeusza Paolone i udział w uroczystościach honorujących jego pamięć, była swoistym zwieńczeniem współpracy w ramach projektu "Argument-biografia. Humanistyczne wartości w świecie odczłowieczonym", przygotowanego w oparciu o opowiadanie "Chrystus oświęcimski".

zdjęcia: Tadeusz Rybka, zastępca dowódcy Jednostki Strzeleckiej nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec" OSW w Tymbarku

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji