JazzOś

III Noworoczny koncert jazzowy w MDSM

1 stycznia 2020 r. o godzinie 19.00 MDSM zaprasza na koncert noworoczny
Kukurba & Słowiński Project.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji