Pedagogika

 1. Sztuka jako forma edukacji w Miejscu Pamięci Oświęcim – przykłady programów dla młodzieży (dr Alicja Bartuś, 45 min.)

Auschwitz i Holokaust

 1. Ludobójstwo po Auschwitz - zdarzenie niewyjątkowe w XX wieku (dr Alicja Bartuś, czas 1,5 godz.)
 2. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono – rzecz o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i Ludziach Dobrej Woli (dr Alicja Bartuś, czas 1 godz.)
 3. Pojednanie polsko niemieckie na przykładzie historii powstania MDSM (czas 1 godz.)
 4. Oświęcim – cztery perspektywy spojrzenia na miasto (perspektywa mieszkańca, turysty, polityków oraz świadków historii i rodzin ofiar zbrodni) (dr Alicja Bartuś, czas 1 godz.)

Korea Północna

 1. Korea Północna jako przykład funkcjonowania zbrodniczego reżimu komunistycznego (dr Alicja Bartuś, czas 1,5 godz.)
 2. Sytuacja w obozach koncentracyjnych w Korei Północnej w oparciu o relacje uciekinierów i próba porównania tej sytuacji do niemieckich obozów koncentracyjnych(dr Alicja Bartuś, czas 1 godz.)

Wykłady nakreślają:

 • ramy historyczne powstania KRL-D
 • ewolucję mechanizmu sprawowania władzy przez komunistów z uwzględnieniem idei dżucze
 • sytuacje w koreańskich obozach koncentracyjnych

Kambodża

 1. Rządy Czerwonych Khmerów w Demokratycznej Kampuczy. Znaczenie wymierzenia symbolicznej sprawiedliwości dla pamięci historycznej (dr Alicja Bartuś, czas 1 godz.)
 2. Postawa świata wobec rządów Czerwonych Khmerów (dr Alicja Bartuś, czas 1,5 godz.)

Zbrodnie dokonane przez Czerwonych Khmerów w Demokratycznej Kampuczy należą do jednych z najokrutniejszych w XX wieku, także ze względu na rekordowy odsetek ofiar: życie straciła jedna czwarta populacji kraju.

Podczas wykładów omówione zostaną:

 • polityczne okoliczności zdobycia oraz sposób sprawowania władzy przez Czerwonych Khmerów
 • obecna sytuacja w Kambodży w kontekście działań Międzynarodowego Trybunału Karnego i rozliczeń Khmerów z przeszłością oraz znaczenie takich rozliczeń dla pamięci historycznej narodu

Rwanda

 1. Kraina Tysiąca Wzgórz i miliona uśmiechów – geneza ludobójstwa w Rwandzie (dr Alicja Bartuś, czas 1 godz.)
 2. Rwanda 1994 – ideologiczne podstawy zbrodni dokonanych przez Hutu oraz zbieżności tej ideologii z ideologią faszystowską (dr Alicja Bartuś, czas 1,5 godz.)
 3. Propagandy jak element ludobójstwa – omówienie i odniesienie systemu propagandy w Rwandzie do faszystowskich Niemiec (dr Alicja Bartuś, czas 1,5 godz.)

Wymordowanie 800 tysięcy Tutsich przez państwo rwandyjskie jest jednym z najbardziej uderzających przykładów ludobójstwa. Szczególnie znaczące jest to, jak bardzo zbrodnia ta przypomina pozostałe najstraszliwsze ludobójstwa: Ormian w Turcji otomańskiej podczas I wojny światowej, Żydów oraz Romów w Niemczech hitlerowskich.

Wykłady przedstawiają:

 • genezę zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem ideologii, która legła u jej podstawy oraz rolę oświaty i mediów w jej szerzeniu
 • przebieg ludobójstwa oraz reakcja - a raczej jej brak - społeczności międzynarodowej
 • próby radzenia sobie z przeszłością: oficjalna wykładnia wydarzeń, wymierzanie sprawiedliwości, oraz konsekwencje dla sytuacji politycznej i perspektyw współczesnej Rwandy.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji