Konferencje

Polityka prywatności

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 przepisów RODO, sprawdź co warto wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: Fundacja Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży
 • w skrócie Fundacja
 • adres przedsiębiorcy: ul. Legionów 11, 32-600 Oświęcim, Polska
 • numery ewidencyjne: NIP: 549-10-03-096, REGON: 070467002

Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie?

 • Fundacja przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Fundacji obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Fundacja, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W jakim celu przetwarza się dane?

 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie MDSM lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Fundacji,
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Fundacją umów sprzedaży lub świadczonych przez Fundację lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Fundację działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Fundację programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Fundacji;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Fundacji;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Fundacja ?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Fundacja przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Fundację
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Fundację

Do kogo wnieść skargę?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Fundację danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (po 25 maja 2018 adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000

Kto, poza Fundacją, może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Fundacja udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Fundację, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Fundacji uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Fundację danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Fundacja przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez MDSM, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.
 • Podanie danych osobowych, Fundacja uzyskuje aby:

  • wykonać umowę
  • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
  • wypełnić ciążący na Fundacji obowiązek prawny

  Fundusz Neumannów

  SZANSA NA STYPENDIUM

  XIX edycja konkursu
  "Stypendium dla najzdolniejszych"

  Wyniki

  Regulamin 19.edycji