Argument – biografia

Konferencję otworzyła prezentacja fragmentu filmu towarzyszącego warsztatom, w którym Zofia Posmysz czyta opowiadanie „Chrystus oświęcimski”, następnie dyrektor MDSM Leszek Szuster wprowadził gości w tematykę projektu. „Argument-biografia. Wartości humanistyczne w świecie odczłowieczonym” – wspólny projekt MDSM i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce, to wyjątkowa lekcja historii i etyki oparta na biografii Zofii Posmysz. Idea przeniesienia historii niezwykłego spotkania młodej więźniarki z działającym w obozowym ruchu oporu Tadeuszem Paolone-Lisowskim na formę literackich warsztatów, pojawiła się w roku 2013. O tym, jak powstawały te niezwykłe zajęcia edukacyjne i jak dziś mówić młodym ludziom o wartościach, takich jak wiara, nadzieja, miłość czy wolność, rozmawiali autorzy koncepcji: Janusz Toczek i Małgorzata Gwoźdź, a także sama Pani Zofia, podczas panelu dyskusyjnego moderowanego przez Joannę Klęczar. Prelegenci podkreślali, że pomysł Leszka Szustera, by sięgnąć po „Chrystusa oświęcimskiego” jako kanwę dla zajęć warsztatowych, okazał się niezwykle nośny i pozwolił na stworzenie unikalnej lekcji, łączącej wątki historyczne i pracę z wybitnym tekstem literackim z autentycznymi emocjami uczestników. Po dyskusji zaprezentowany został film dokumentujący zrealizowane w bieżącym roku warsztaty, przygotowany przez Jarosława Wilczaka, a następnie prowadzący zajęcia Bożena Grzywa i Jérôme Déodat przedstawili ich podsumowania. W ciągu ostatnich dwóch lat w warsztatach w języku polskim i niemieckim wzięło udział ponad 20 grup młodych ludzi. Od niedawna dostępne są one także w języku angielskim. Jak podkreślali uczestnicy, zarówno z Polski, jak i z Niemiec, możliwość zapoznania się z opowiadaniem „Chrystus oświęcimski” w interpretacji samej autorki, a także z biografiami jego niezwykłych bohaterów: Zofii Posmysz i Tadeusza Paolone-Lisowskiego, była dla nich wyjątkowym i bardzo osobistym przeżyciem. Młodzież zwracała także uwagę na formę graficzną materiałów warsztatowych, przygotowanych w oparciu o ilustracje współpracującego od lat z Domem Spotkań Pawła Adamusa.

Konferencję podsumowała Zofia Posmysz, podkreślając, jak ogromne znaczenie – także osobiste - ma dla niej stworzona dzięki publikacji opowiadania „Chrystus oświęcimski” oraz realizacji warsztatów, możliwość popularyzacji historii Tadeusza Paolone-Lisowskiego, jednego z wielkich, a do niedawna zapomnianych, bohaterów czasu pogardy.

Joanna Klęczar

fot. Krzysztof Janik

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji