Dzieci wojny

Tematem wiodącym tegorocznej konferencji był los dzieci w obozach koncentracyjnych i łagrach, dzieci-żołnierzy oraz dzieci żydowskich ukrywających się w czasie II wojny światowej. Dyskutowano o systemie edukacji dzieci w czasach nazizmu i stalinizmu oraz wpływie języka nienawiści i propagandy na psychikę dzieci, również współcześnie. Stąd nie zabrakło też odniesień do sytuacji dzieci-uchodźców, które uciekają dziś przed wojną z Syrii.

– Temat, który podejmujemy jest niezwykle trudny i odpowiedzialny. Myśląc o dzieciach, myślimy o naszym całym świecie. Myślimy dziś o tych setkach tysięcy dzieci przywiezionych do Auschwitz, dzieciach żydowskich, dzieciach romskich i słowiańskich, m.in. polskich. Możemy wyobrazić sobie rozmiar tej tragedii poprzez doświadczenia tych nielicznych, które ocalały. Niektóre z nich wyniosły z obozu jedynie numer wytatuowany na przedramieniu, nie znając swojego imienia i nazwiska. Niektóre nie znały nawet daty swojego urodzenia – powiedział Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

– Pragnę, abyśmy podczas tej konferencji, pamiętając o tragicznym losie dzieci w Auschwitz, dzieci żydowskich cierpiących podczas Holokaustu i dzieci wywożonych wraz z rodzinami na Syberię, otworzyli swoje serca i umysły na to, co dzieje się dzisiaj w świecie: na cierpienie niezliczonych ofiar wojen, wyzysku ekonomicznego, handlu ludźmi, na przerażający los dzieci wcielanych siłą w szeregi wojska czy ugrupowań terrorystycznych. Niechaj nasza wrażliwość, wsparta bardzo rzetelną wiedzą, stanie się istotnym elementem pracy z uczniami, studentami, z ludźmi, z którymi na co dzień się spotykamy – powiedziała dr Alicja Bartuś, wiceprzewodnicząca Zarządu Fundacji Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.

Konferencję otworzył Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, który przypomniał zakres ochrony prawnej dzieci podczas wojen. – Problem niewielkiej skuteczności norm chroniących dzieci przed skutkami konfliktów zbrojnych nie jest wyłącznie problemem natury prawnej - podkreślił. - Podstawy prawne realizacji tej ochrony są wystarczające. Najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą kwestią dla wyeliminowania praktyk łamania praw dzieci wydaje się być zrozumienie natury praw człowieka, w tym tego najbardziej bezbronnego, jakim jest dziecko. Świadomość ta jest najlepszą gwarancją przestrzegania – w każdych warunkach i okolicznościach – praw „małego człowieka”.

Wśród prelegentów były dwie byłe więźniarki obozu Auschwitz: Batszewa Dagan i Hanna Ulatowska.
– Dzieci zadają bardzo trudne pytania, czasem trudniejsze niż dorośli. I to właśnie dzieci nauczyły mnie tego, co i jak mam pisać – mówiła Batszewa Dagan, która opracowała metodę pomagającą przekazywać dzieciom i młodzieży wiedzę o Szoa. q>- Kiedyś jeden z uczniów w Polsce, po wysłuchaniu jednej z moich opowieści, powiedział: „To jest mądre opowiadanie, bo nie straszy”. Wszystkie moje książki dla dzieci opowiadające o czasach Zagłady mają szczęśliwe zakończenie. Nie chcę bowiem zburzyć ich wiary w człowieka. /q>

Z kolei Hanna Ulatowska, która wykłada na Uniwersytecie w Dallas pokazała w jaki sposób za pomocą sztuki dzieci opowiadają o swojej przeszłości i na ile sztuka daje szansę na wsparcie wychodzenia z wojennej traumy.

Wśród ponad 130 uczestników konferencji byli nauczyciele, przedstawiciele miejsc pamięci i doktoranci i wykładowcy reprezentujący większość polskich uczelni. Do Oświęcimia przyjechali też goście ze Stanów Zjednoczonych, Izraela, Wielkiej Brytanii i Rosji. Wygłoszono 51 referatów o charakterze historycznym socjologicznym, pedagogicznym, prawnym i psychologicznym .

Organizatorami konferencji byli: Fundacja na rzecz MDSM w Oświęcimiu, Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau i Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau. Organizatorów wsparli: Fundacja im. Róży Luksemburg, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie i Centrum Badań Holokaustu UJ.

(NN)

konferencja Dzieci wojny

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji