Oferta edukacyjna w ramach podróży studyjnych do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Sekcja edukacyjna MDSM zaprasza młodzież, studentów, edukatorów i nauczycieli do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszego Domu. Ideą, która niezmiennie towarzyszy naszej pracy edukacyjnej jest motto „Auschwitz miejscem nauki”.

Tematem wiodącym, w programach podróży studyjnych i seminariów międzynarodowych proponowanych przez nas, pozostaje historia II wojny światowej, Holokaustu, a w szczególności historia KL Auschwitz. Znaczenie tego miejsca w historii ludzkości jest niepodważalne, dlatego też stanowi ono uniwersalną bazę do rozważań nad kondycją i problemami współczesnego świata.

Pracownicy sekcji edukacyjnej:

  • prowadzą dyskusje podsumowujące wizytę w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau i warsztaty edukacyjne;
  • moderują rozmowy ze świadkami zdarzeń, byłymi więźniami KL Auschwitz;
  • służą doradztwem w korzystaniu z księgozbioru, materiałów archiwalnych i filmowych w bibliotece i filmotece MDSM.

Przedstawiając działalność naszego Domu, staramy się także zachęcić do zapoznania się z historią i współczesnością miasta Oświęcim. Przygotowani przez nas wolontariusze z Niemiec i Austrii poprowadzą Państwa grupę na spacer po mieście, podczas którego przybliżą także historię i współczesne oblicze Polski.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w przygotowanych przez nas propozycjach oraz współpracy z edukatorami.

Wprowadzenie

do historii i pracy edukacyjnej MDSM

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest wyjątkową instytucją edukacyjną, która realizuje swoje programy edukacyjne, opierając się na faktach dotyczących Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Biblioteka

Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Zbiory biblioteki MDSM odpowiadają profilowi działalności naszej instytucji. W trakcie ich gromadzenia jako główny profil zainteresowań przyjęliśmy tematykę związaną z KL Auschwitz i innymi byłymi obozami koncentracyjnymi. Równie ważnymi dziedzinami są dla nas: historia Niemiec, przede wszystkim III Rzeszy, Holokaust oraz historia i kultura Żydów.

Zbiory materiałów archiwalnych

w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży

Zbiory materiałów archiwalnych w MDSM obejmują wybór kopii dokumentów z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które zostały udostępnione MDSM w celach edukacyjnych.

Podsumowanie wizyty

w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau

Oprowadzanie po terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dostarcza uczestnikom obszernej wiedzy z zakresu topografii i funkcji kompleksu obozowego KL Auschwitz. Z uwagi na ograniczony czas i specyfikę oglądanych miejsc, konieczna jest wspólna dyskusja podsumowująca.

Mediateka

Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży

Mediateka MDSM zawiera filmy VHS i DVD o tematyce związanej z II wojną światową, KL Auschwitz i Holokaustem. Odwiedzające MDSM grupy mogą skorzystać z bogatych zbiorów filmów dokumentalnych i fabularnych oraz dokumentacji spotkań z byłymi więźniami KL Auschwitz, które zostały nagrane w MDSM Oświęcim.

Inne punkty programu

Inne, możliwe do realizacji punkty programu

Zachęcamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Żydowskiego Centrum Edukacyjnego w Oświęcimiu i Klasztoru Księży Franciszkanów w Harmężach. Wymienione poniżej punkty mogą zostać włączone do program pobytu grupy studyjnej.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji