Seminaria międzynarodowe

Wprowadzenie

do historii i pracy edukacyjnej MDSM

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu jest wyjątkową instytucją edukacyjną, która realizuje swoje programy edukacyjne, opierając się na faktach dotyczących Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.

Podczas spotkania wprowadzającego, organizowanego dla każdej nowo przybyłej grupy młodzieży, edukatorzy MDSM przedstawiają historię tej, funkcjonującej od 1986 roku, instytucji, jej cele, założenia programowe oraz informacje na temat bieżącej działalności. Ponadto, już na początku pobytu każdej grupy, opiekunowie i uczestnicy uzyskują wszelkie konieczne wskazówki organizacyjne, dotyczące wizyty w MDSM.

Na spotkanie dotyczące działalności MDSM należy przewidzieć około 45 min.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji