Seminaria międzynarodowe

Podsumowanie wizyty

w Miejscu Pamięci Auschwitz-Birkenau

Oprowadzanie po terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dostarcza uczestnikom obszernej wiedzy z zakresu topografii i funkcji kompleksu obozowego KL Auschwitz. Z uwagi na ograniczony czas i specyfikę oglądanych miejsc, konieczna jest wspólna dyskusja podsumowująca.

W trakcie wymiany zdań uczestnicy mogą nie tylko postawić pytania odnoszące się do przedstawionych podczas oprowadzania faktów, lecz także podzielić się refleksjami i obserwacjami, jakie poczynili podczas zwiedzania. Ponadto mają okazję wzięcia udziału w problemowej dyskusji na temat znaczenia i symboliki tego miejsca dla nich samych oraz społeczeństw, w których żyją.

Na dyskusję podsumowującą należy zaplanować ok. 1,5 godziny. Moderację spotkania prowadzą edukatorzy MDSM.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji