Seminaria międzynarodowe

Zbiory materiałów archiwalnych

w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży

Zbiory materiałów archiwalnych w MDSM obejmują wybór kopii dokumentów z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, które zostały udostępnione MDSM w celach edukacyjnych.

Największą część zbiorów MDSM stanowią relacje i wspomnienia byłych więźniów obozów koncentracyjnych i zagłady. Umożliwiają one czytelnikom wgląd w losy pojedynczych ludzi, którzy doświadczyli bezprawia reżimu SS i – bezpośrednio po wyzwoleniu, bądź dopiero wiele lat później– zdali relację na ten temat lub spisali swoje wspomnienia. W celu ułatwienia czytelnikom indywidualnej pracy w zbiorach, każdy segregator zawiera krótki spis treści zawartych w danej relacji lub wspomnieniu.

Druga część zbiorów archiwalnych MDSM to wybór dokumentów sporządzonych przez poszczególne wydziały obozu. Są wśród nich m.in.: rozkazy komendantury, rozkazy garnizonowe SS, akta osobowe esesmanów, telegramy i notatki informujące o ucieczkach więźniów, telegramy zawiadamiające o śmierci więźnia, zaświadczenia o zwolnieniach więźniów, listy obozowe, listy przyjęć z lat 1941-1942, wykazy uciekinierów z obozu, akta osobowe więźniów wraz z dokumentami towarzyszącymi, takimi jak np. meldunki karne, zarządzenia o karach, protokoły z przesłuchań, fotografie obozowe, akty zgonu. Pozwalają one poznać system administracji SS w KL Auschwitz.

Oddzielną część zbiorów stanowią dokumenty, relacje i wspomnienia byłych więźniów na temat tzw. „Buna-Werke” (Zakłady „Buna”) oraz obozu KL Auschwitz III-Monowitz niemieckiego koncernu IG Farben.

Korzystanie z materiałów archiwalnych MDSM jest możliwe przy zachowaniu poniższych zasad:

  1. Czytanie i praca z dokumentami są możliwe wyłącznie w bibliotece, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu Edukacyjno – Programowego.
  2. Zabronione jest kopiowanie udostępnionych dokumentów.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji