Historia

Idea wybudowania MDSM w Oświęcimiu wiąże się z poetą Volkerem von Törne oraz osobami związanymi z Akcją Znaku Pokuty / Służba dla Pokoju z Berlina m.in. Christophem Heubnerem, Wolfgangiem Brinkelem, Alwinem Meyerem, biskupem Scharfem.

W sytuacji politycznej przełomu lat 70-tych i 80-tych, pomysł stworzenia w Oświęcimiu Domu, w którym młodzież z różnych stron świata mogłaby się spotkać, i na płaszczyźnie historii dyskutować nad przeszłością i drażliwymi problemami pojednania między narodami, był bardzo kontrowersyjny. Nikt wprawdzie oficjalnie nie kwestionował zasadności powstania takiej placówki, ale wątpliwości budziły: lokalizacja, koncepcja architektoniczna obiektu, zakres prowadzonej działalności czy też instytucjonalny partner AZP po stronie polskiej.

Był to czas wielokrotnych wizyt przedstawicieli AZP w Oświęcimiu, Bielsku i w Warszawie, niezliczonych spotkań i rozmów na najwyższym szczeblu. Olbrzymi wpływ na przebieg tych pertraktacji mieli byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych Dachau, Stutthof, Buchenwald, Auschwitz. Szczególną rolę odegrał były więzień KL Auschwitz nr 471 Alfred Przybylski. Reprezentując Stowarzyszenie Polskich Architektów, od początku nie tylko gorąco popierał ideę budowy, ale również w pełni zaakceptował opracowane przez niemieckiego architekta Helmuta Morloka założenia projektowe. To właśnie dzięki poparciu Przybylskiego, ale i także zaangażowaniu innych byłych więźniów, na pamiętnym spotkaniu w Warszawie w grudniu 1985 roku, w prowadzonych negocjacjach nastąpił punkt zwrotny. Poparcie jakie niemiecki architekt uzyskał dla swojej wizji ze strony Alfreda Przybylskiego miało dla niego ogromne znaczenie.

W maju 1986 roku zgromadzono 4,6 mln DM na realizację projektu i rozpoczęto budowę. W tamtych latach, gdy podobne obiekty wznoszono w cyklach kilkuletnich, tempo w jakim postawiono MDSM było szokujące - sześć miesięcy! W listopadzie kompleks był już gotowy. Posiadane środki pozwoliły jedynie na realizację 2/3 projektu.

7 grudnia 1986 nastąpiło uroczyste otwarcie MDSM. Wśród zaproszonych gości byli Rita Süssmuth i Aleksander Kwaśniewski, ówcześni ministrowie ds. młodzieży i sportu.

Realizację całego projektu ukończono w październiku 1998.

Fragmenty artykułu "Architekt pojednania"
Leszek Szuster, Faustin Plitzko,
Głos Ziemi Oświęcimskiej, marzec 1998

Powstanie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w latach 1986 i jego rozbudowę w roku 1998 wsparli: osoby prywatne z Niemiec, Miasto Oświęcim, Akcja Znaku Pokuty Służba dla Pokoju/Berlin, Fundacja Jugendmarke, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec, Fundacja Freudenberg, Kraje Związkowe, Ministerstwo do spraw Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży/Bonn, koncern Volkswagen AG, gminy z regionu Lippe: Bad Salzuflen, Barentrup, Blomberg, Dörentrup, Extertal, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Oerlinghausen, Związek Krajowy Lippe, młodzież ewangelicka z Saksonii, ewangelickie i katolickie wspólnoty z Niemiec.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji