Street art

dla wartości. Nasze Drogowskazy. 30 lat MDSM.
Street art dla wartości

Pod takim hasłem w czerwcu tego roku rozpisany został konkurs plastyczny na mural, którego tematyka związana byłaby z jedną z 12 wartości, promowanych przez MDSM i będącą jednocześnie jego wizytówką.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji