Seminaria międzynarodowe

Świadkowie:

Między ofiarą a sprawcą zbrodni
foto konferencji

Stałym punktem w polskiej debacie historycznej i edukacyjnej dotyczącej Holokaustu i innych zbrodni ludobójstwa stała się ogólnopolska konferencja pt. „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku”. Jej ósma edycja odbyła się na początku czerwca w Oświęcimiu i związana była z pytaniem o rolę świadków zbrodni: czy ich obojętność zrównać można z bezsilnością i rozgrzeszyć czy raczej wypadałoby ją uznać za przyzwolenie na zło i obarczyć odpowiedzialnością?

Podczas konferencji wygłoszono na ten temat 58 referatów. Prelegenci reprezentowali różne dziedziny nauki: od historii, politologii, przez socjologię, prawo po psychiatrię. Przyjechali oni z 19 uniwersytetów i szkół wyższych. Na konferencję przyjechali też nauczyciele ze szkół średnich i gimnazjów z całej Polski. W sumie było to ponad 130 osób.

Wyjątkowym przeżyciem dla uczestników było spotkanie ze świadkami historii, byłymi więźniami Auschwitz tj. prof. Hanna Ulatowską i prof. Wacławem Długoborskim.
Obok wykładów, odbył się też panel dyskusyjny z udziałem Elżbiety Moczarskiej i Piotra Lipińskiego.

Na zakończenie konferencji uczestnicy zwiedzili wystawę KLISZE PAMIĘCI. LABIRYNTY Mariana Kołodzieja w Harmężach. Elementem dopełniającym projekt będzie wydanie w grudniu książki pokonferencyjnej.
(AA)

Organizatorzy konferencji: Fundacja na rzecz MDSM, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Partnerzy: Fundacja im. Róży Luksemburg Przedstawicielstwo w Polsce, MCEAH w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Stutthof w Sztutowie, Fundacja Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz–Birkenau, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście UJ.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji