Seminaria międzynarodowe

Prezentacje 2008

W styczniu 2008 wystawa kontynuowała swoją europejską podróż. Tym razem pokazana została w Akademii Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie, towarzysząc przedsięwzięciom przygotowanym przez Akademię w związku z obchodami Dnia Pamięci o Wyzwoleniu KL Auschwitz. W ramach obchodów odbyły się warsztaty szkolenia politycznego dla młodzieży Schülerpolitiktag: „hinsehen, einmischen, mitgestalten”, podczas których dyrektor Leszek Szuster zaprezentował wprowadzenie do wystawy.

Podczas finisażu wystawy gości powitał Andreas Kleine–Kraneburg, z-ca dyrektora Akademii Fundacji K.Adenauera, pozdrowienia przekazał Ambasador RP w Berlinie dr Marek Prawda i ponownie wystąpił dyrektor Leszek Szuster, prezentując wykład o historii i działalności pedagogicznej MDSM w Oświęcimiu. Kulminacyjnym punktem programu była rozmowa na podium „Von Angesicht zu Angesicht – Begegnungen”, w której uczestniczyli małżeństwo Maria i Adam König, byli więźniowe KL Auschwitz-Birkenau oraz młodzi berlińczycy. Oprawę muzyczną przedsięwzięcia zapewnił Martin Swarzenski. W finisażu udział wzięło ok. 100 osób, młodzieży i dorosłych.

Punktem kulminacyjnym zagranicznej podróży wystawy „Inna strona świata” była jej prezentacja w styczniu 2008 w Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Blisko roczne starania uwieńczone zostały ostatecznie sukcesem. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się w dniu 28 stycznia 2008 w reprezentacyjnej sali Yehudi Menuhin w gmachu Paul Henri Spaak w obecności Przewodniczącego Parlamentu prof. Hansa – Gerta Pötteringa, który również sprawował patronat honorowy nad brukselską prezentacją.

Do udziału w uroczystości zaproszeni zostali byli więźniowe KL Auschwitz-Birkenau, polski i niemiecki korpus dyplomatyczny urzędujący w Brukseli, polscy i niemieccy posłowie Parlamentu Europejskiego.
W otwarciu uczestniczyło ponad 100 osób, w tym:

  • byli więźniowie obozów koncentracyjnych KL Auschwitz-Birkenau, Baron Paul Halter, prezydent Fondation Auschwitz w Belgii, Henri Kichka, Paul i Betsy Sobol, Jacgues Rottenbach, przedstawiciele Fondation Auschwitz: sekretarz generalny - Henri Goldberg oraz dyrektor fundacji - Yannis Thanassekos
  • przedstawiciele korpusu dyplomatycznego: Jan Tombiński, Ambasador nadzwyczajny i pełnomocny RP przy UE, Sławomir Czarlewski, Ambasador RP w Królestwie Belgii, dr Peter Witt, z-ca Stałego Przedstawiciela Niemiec przy UE, prof. Reinhard Bettzuege, Ambasador Niemiec w Królestwie Belgii, dr Richard Arnold, szef Przedstawicielstwa Landu Badenii-Württembergii przy UE, Hans Werner Sesterchen i Thomas Schlicht – przedstawiciele Landu Północnej Nadrenii Westfalii
  • posłowie Parlamentu Europejskiego: prof. Bronisław Geremek, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik oraz:
  • dr Alicja Bartuś, przewodnicząca Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM w Oświęcimiu, dr Ernst Stedtter – przedstawiciel Fundacji Friedricha Eberta, Heiko Gintz – dyrektor Volkswagen Coaching, Howard Chase – przedstawiciel koncernu BP

W trakcie wystąpień głos zabrali kolejno:

  • prof. Hans-Gert Pöttering - Prezydent Parlamentu Europejskiego
  • baron Paul Halter – Prezydent Fondation Auschwitz
  • Ewelina Miłoń – reprezentantka młodzieży, oświęcimianka, od lat związana z działalnością MDSM,
  • Jacques Rottenbach – były więzień KL Auschwitz, Mauthausen, Sachsenhausen, współorganizator podróży do Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau dla grup młodzieżowych z Belgii i Luxemburga, od lat współpracuje z MDSM w Oświęcimiu, 
  • Sarah Breuer – młoda Niemka, uczestniczka projektów edukacyjnych realizowanych w MDSM w Oświęcimiu przez koncern Volkswagen Coaching.

Moderację uroczystości prowadził Leszek Szuster, dyrektor MDSM w Oświęcimiu. W imieniu dr Alicji Bartuś, przewodniczącej Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM w Oświęcimiu oraz Christopha Hubnera,  wiceprezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, członka Zarządu Fundacji na Rzecz MDSM, współtwórcy Domu Spotkań (Ch.H. był nieobecny w Brukseli, w tym czasie przebywał w Genewie, gdzie w siedzibie ONZ otwierał, objętą patronatem Sekretarza Generalnego ONZ wystawę, wspólne dzieło MKO, MDSM i Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau) złożył oficjalne podziękowania polskim i niemieckim organizacjom, instytucjom, fundacjom oraz firmom za udzielone wsparcie finansowe i organizacyjne, dzięki któremu możliwa była realizacji II edycji, wystawy i katalogu oraz ich prezentacja w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli.
W brukselskiej uroczystości udział wzięła również 12-osobowa delegacja z Polski w składzie: przedstawiciele młodzieży, autorzy i współtwórcy wystawy, pracownicy MDSM, obsługa techniczna.

W lutym i marcu gościła w siedzibie Landtagu Nordrhein – Westfalen w Düsseldorfie. W wernisażu uczestniczyło ponad 180 osób, w tym Prezydent Landu, pani Regina van Dinther, parlamentarzyści, wicekonsul RP w Kolonii, pan Jakub Wawrzyniak, członkowie Landtagu oraz przedstawiciele Fundacji na Rzecz MDSM: Christoph Heubner, Dietmar Nietan i Leszek Szuster.

Kolejna prezentacja miała miejsce w Plenarsaal des Kreishauses we Friedbergu (Wetteraukreis) (15.08.-28.08.2008). W towarzyszącym otwarciu wystawy panelu dyskusyjnym udział wzięli: Joachim Arnold – Landrat/, Konsul Generalny RP Andrzej Kaczorowski, Dithard Stamm – Lagergemeinschaft Auschwitz i Leszek Szuster.

„Inna strona świata” pokazywana była także w Kruezkirche w Dreźnie (22.09 do 26.09.2008) jako kulminacja obchodów 50-lecia ASF w Saksonii, zorganizowana we współpracy z Evangelische Landesjungendpfarramt Dresden oraz Kurfürstliches Palais w Trierze (07.10.2008 do 02.11.2008); zorganizowana we współpracy z Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion w Trierze.