Seminaria międzynarodowe

Dobre Duchy 2004

Spotkanie Dobrych Duchów MDSM 2004

W lutym 2004 roku, podczas Spotkania Przyjaciół, Darczyńców i Dobrych Duchów Domu, statuetki Dobrego Ducha MDSM otrzymali:

  • W kategorii sztuka i edukacja Waldemar Rudyk, dyrektor MOKSiR w Chełmku – za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne, działanie na rzecz integracji lokalnych środowisk twórczych, za niezależność, skromność, wdzięk i bezpretensjonalność, za partnerską, inspirującą współpracę z MDSM w przedsięwzięciach literackich i wystawienniczych
  • W kategorii biznes Mariola Senkowska (Sklep Jubilerski Pierrot) – za wieloletnie, rzeczowe wsparcie MDSM, za wspieranie charytatywnych działań Domu i wrażliwość na potrzebujących
  • W kategorii społeczno-politycznej dr Maren Klinger, Konsul Generalna RFN w Krakowie – za niezwykłą umiejętność łączenia funkcji dyplomaty z konkretnymi działaniami na rzecz młodzieży z Polski i Niemiec, wspieranie swym autorytetem przedsięwzięć MDSM i za współpracę w przygotowaniu i realizacji wydarzenia roku 2003 Dzień Otwartych Drzwi – Polacy i Niemcy – Sąsiedzi w Europie

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji