Seminaria międzynarodowe

Dobre Duchy 2009

W marcu 2009 roku odbyło się kolejne Spotkanie Przyjaciół, Darczyńców i Dobrych Duchów Domu. Tym razem motywem przewodnim wieczoru był kryształ. Zgodnie z kilkuletnią już tradycją, podczas spotkania wręczono statuetki Dobrego Ducha MDSM. Otrzymali je:

  • W kategorii Artysta – Paweł Warchoł, za wieloletnią współpracę z Domem w zakresie organizacji wystaw i innych przedsięwzięć artystycznych oraz niezachwianą wiarę w siłę oddziaływania artystycznej wypowiedzi na rzeczywistość, której owocem jest Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego
  • W kategorii Darczyńca – Anna Śpiewak (Austrotherm) i Helena Wisła (Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim) za głębokie zrozumienie idei Domu i wieloletnie wspieranie podejmowanych inicjatyw edukacyjnych i kulturalnych
  • W kategorii Duszek – Bartek Szafrański, za ożywczy powiew młodszej młodości wśród młodych Domowników i twórcze obalanie stereotypów o „dzisiejszej młodzieży”

Wzorem lat ubiegłych wyrazem wdzięczności dla naszych darczyńców i przyjaciół była artystyczna niespodzianka – występ artystek krakowskiego Teatru Starego: Ewy Kaim i Beaty Paluch, którym akompaniował Janusz Butrym. Zaprezentowany program, składający się z piosenek z Kabaretu Starszych Panów z repertuaru Kaliny Jędrusik, przeplatanych zabawnymi dialogami, został przygotowany specjalnie na spotkanie i dedykowany gościom MDSM.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji