Polityka prywatności

Wprowadzenie

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 przepisów RODO, sprawdź co warto wiedzieć o przetwarzaniu danych osobowych w Fundacji Na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu.

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego mdsm.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mdsm.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

3. W ramach serwisu internetowego mdsm.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym mdsm.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego mdsm.pl, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?


Was sind Cookie-Dateien?

Cookies (engl. Kekse) sind kleine Dateien, die in Ihrem Computer, Tablet bzw. Smartphone abgelegt und gespeichert werden, wenn Sie verschiedene Webseiten besuchen. Ein Cookie enthält den Namen der Webseite, von der es stammt, die „Lebensdauer“ des Cookies (d.h. seine Gültigkeitsdauer) sowie eine zufällig generierte individuelle Nummer zur Identifizierung des Webbrowsers, der für die Verbindung zur Webseite verwendet wird.

Cookie-Politik

1. Im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung des Inhalts des Webdienstes mdsm.pl werden sog. Cookies verwendet, d.h. Informationen, die durch die Server im Endgerät des Nutzers abgelegt werden und durch diese Server bei der jeweiligen Verbindung von diesem Endgerät abgelesen werden können. Der Webdienst kann auch andere Technologien mit ähnlichen bzw. identischen Funktionen wie Cookies verwenden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen gelten auch für andere, ähnliche Technologien, die im Rahmen unserer Webdienste verwendet werden. Cookies (sog. „Kekse“) sind Computerdaten, insbesondere in Form von Textdateien, die im Endgerät des Nutzers des Webdienstes mdsm.pl abgelegt werden.

Cookies enthalten gewöhnlich den Namen der Domain des Webdienstes, von dem sie stammen, die Zeit, für die sie im Endgerät gespeichert werden, sowie eine individuelle Nummer.

2. Cookie-Dateien werden genutzt, um:

 1. Inhalte von Webseiten des Webdienstes an die Präferenzen des Webdienst-Nutzers anzupassen und die Nutzung von Webseiten zu optimieren; diese Dateien ermöglichen insbesondere, das Endgerät des Nutzers zu erkennen und eine an seine individuellen Bedürfnisse angepasste Webseite auf dem Bildschirm entsprechend anzuzeigen,
 2. Statistiken zu erstellen, die veranschaulichen, wie die Webdienst-Nutzer die Webseiten nutzen; dadurch kann man die Struktur und die Inhalte dieser Seiten besser zu gestalten,
 3. die Sitzung des jeweiligen Webdienst-Nutzers (nach dem Einloggen) aufrechtzuerhalten, infolgedessen braucht der Webdienst-Nutzer seinen Benutzernamen und sein Passwort nicht auf jeder Unterseite des Webdienstes wieder einzugeben,
 4. den Webdienst-Nutzern Werbeinhalte zur Verfügung zu stellen, die an ihre Interessen besser angepasst sind.

3. Im Rahmen des Webdienstes mdsm.pl können wir folgende Arten von Cookie-Dateien verwenden:

 1. „notwendige“ Cookie-Dateien, die die Nutzung der im Rahmen des Service verfügbaren Dienste ermöglichen, z.B. Autorisierungs-Cookies, die bei Diensten verwendet werden, bei denen im Rahmen des Webdienstes eine Autorisierung notwendig ist,
 2. Cookie-Dateien, die der Sicherheit dienen, z.B. solche, die zur Aufdeckung von Missbräuchen im Bereich der Autorisierung im Rahmen des Services verwendet werden,
 3. Cookie-Dateien, die das Sammeln von Informationen über die Art der Nutzung der Webseiten des Webdienstes ermöglichen,
 4. „funktionale“ Cookies, die das „Merken“ der vom Webdienst-Nutzer ausgewählten Einstellungen und die Personalisierung der Benutzerschnittstelle ermöglichen, z.B. hinsichtlich der ausgewählten Sprache bzw. der Region, aus der der Nutzer stammt, der Schriftgröße, der Optik der Webseite etc.;
 5. „Werbe-Cookies“, die die es ermöglichen, den Webdienst-Nutzern Werbeinhalte zur Verfügung zu stellen, die an ihre Interessen besser angepasst sind.

4. In vielen Fällen lässt die Internetsoftware (Webbrowser) standardmäßig zu, dass die Cookie-Dateien im Endgerät des Nutzers gespeichert werden. Die Cookie-Einstellungen können von den Webdienst-Nutzern jederzeit geändert werden. Die Einstellungen können insbesondere so vorgenommen werden, dass eine automatische Nutzung von Cookie-Dateien in den Webbrowsereinstellungen gesperrt wird, oder dass der Nutzer jeweils darüber informiert wird, dass sie in seinem Endgerät abgelegt werden. Ausführliche Informationen über die Möglichkeiten und Methoden der Handhabung von Cookie-Dateien sind in den Softwareeinstellungen (Webbrowsereinstellungen) zu finden.
Wird keine Änderung der Cookie-Einstellungen vorgenommen, so werden Cookies im Endgerät des Nutzers abgelegt. Somit werden die Informationen von uns im Endgerät des Nutzers gespeichert und wir haben Zugang zu diesen Informationen.

5. Die Sperrung von Cookies kann zu Beeinträchtigungen der Nutzung einiger Dienste unseres Services führen, insbesondere solcher, bei denen sich der Nutzer einloggen muss. Durch die Sperrung von Cookies verliert man hingegen nicht die Möglichkeit, die Inhalte des Webdienstes mdsm.pl zu lesen bzw. sich anzuschauen, und zwar bis auf diejenigen, die nur nach dem Einloggen zugänglich sind.

6. Cookie-Dateien können im Endgerät des Nutzers des Webdienstes mdsm.pl abgelegt und anschließend durch die mit dem Webdienst zusammenarbeitenden Werbenden, Forschungsfirmen bzw. Entwickler von Multimedia-Anwendungssoftware verwendet werden.

Wie kann man Cookie-Dateien in einem Webbrowser sperren?

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji