Polsko-niemieckie seminarium

dla multiplikatorów podróży do miejsc pamięci

W dniach 25-28 października 2012 r. po raz czwarty zostało zorganizowane polsko-niemieckie seminarium dokształcające dla multiplikatorów podróży do miejsc pamięci, zatytułowane "Razem zamiast osobno". W ubiegłych latach miejscem projektu był Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM). W tym roku po raz pierwszy odbył się on w Berlinie (w WannseeForum).
Seminarium jest wspólnym przedsięwzięciem MDSM w Oświęcimiu i Akcji Znaku Pokuty/Służby dla Pokoju (ASF) w Berlinie, dlatego przeprowadzone zostało wspólnie przez Anne Wanitschek (ASF), Olgę Onyszkiewicz (MDSM) oraz Judith Hoehne (ASF/MDSM).

Celem seminarium było udzielenie uczestnikom zarówno organizacyjnych jak i merytorycznych porad na temat podróży do miejsc pamięci, podzielenie się własnymi doświadczeniami oraz danie nowych impulsów, które pomogą im w samodzielnym zainicjowaniu i zorganizowaniu takich podróży, w miarę możliwości dla grup polsko-niemieckich.

Poza wykładami i dyskusjami z liderkami projektu oraz Dorotą Bastos, pracownikiem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, na temat zaplanowania, organizacji i przeprowadzenia podróży do miejsc pamięci oraz metod pracy w miejscach pamięci i miejscach historycznych uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia "Domu Konferencji Wannsee" a także "Topografi terroru". Podczas tych wizyt, obok oprowadzania po wystawie, w programie były również rozmowy z pracownikami pedagogicznymi obu instytucji, Anną Rosenhain-Osowską i Thomasem Lutzem, w trakcie których podzielili się oni swoimi doświadczeniami w pracy z grupami, szczególnie polsko-niemieckimi.

W licznych dyskusjach prowadzonych w trakcie projektu, uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją różnice w pracy w miejscach historycznych w Polsce i w Niemczech i jakie znaczenie mają podróże do miejsc pamięci w obu krajach. W rozmowie podsumowującej seminarium uczestnicy podkreślali, że wspólne przepracowanie tematu w polsko-niemieckim gronie umożliwiło im dostrzeżenie nowych perspektyw.
Mamy nadzieję, że przekazane informacje oraz własne doświadczenia liderek szkolenia zachęcą uczestników do zorganizowania własnych projektów.

Seminarium odbyło się dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Poczdamie.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji