rok 2012

„Razem zamiast osobno“

Polsko-niemieckie seminarium dokształcające dla multiplikatorów podróży studyjnych do miejsc pamięci 25-28.10.2012 w WannseeFORUM w Berlinie

Grupa docelowa:

  • 12 uczestników z Niemiec
  • 12 uczestników z Polski

Nauka poprzez spotkanie

polsko - niemiecka wymiana młodzieży szkół zawodowych z młodzieżą z Volkswagena

Terminy:

  • 15 - 28 kwietnia
  • 3 czerwca - 16 czerwca
  • 26 sierpnia - 8 września
  • 23 września - 6 października

Pielęgniarstwo

w czasach narodowego socjalizmu i dziś
polsko-niemieckie seminarium dla studentów i studentek uniwersytetów w Poznaniu, Bremie i Frankfurcie/n. Menem

Termin: 7-12 września, MDSM/Oświęcim

Przymusowa migracja

Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po niej. Pamięć o Auschwitz i holokauście historycznie i współcześnie.
polsko-niemieckie seminarium dla studentów i studentek uniwersytetów w Rostoku i Krakowie

Termin:

  • część I: 25 marca – 31 marca 2012, Akademia Europejska w Waren
  • część II: 1 maja – 6 maja 2012, MDSM Oświęcim/ Kraków

Prawa człowieka

wczoraj i dziś: Pracować fair.
Praca przymusowa w narodowym socjaliźmie i współczesne środowiska pracy
polsko-niemieckie seminarium dla młodzieży

Termin:

  • część I: 12-17 marca Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell, Niemcy
  • część II: 17-23 września MDSM/Oświęcim

Perspektywy pamięci

polska, niemiecka i białoruska – dyskursy społeczne wokół II wojny światowej i Holokaustu
seminarium dla studentów i studentek - wolny nabór

Termin: 10 - 16 listopada, MDSM/Oświęcim

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji