rok 2013

Wizyta w Miejscach Pamięci

II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej
Seminarium metodyczne dla animatorów wymian polsko-niemieckich

Termin: Oświęcim, 10–14 grudnia 2013 r.

Przymusowa migracja

Przymusowa migracja Polaków i Niemców w czasie II wojny światowej i po wojnie. Pamięć o Auschwitz i Holokauście historycznie i współcześnie.
polsko-niemieckie seminarium dla studentów uniwersytetów w Rostoku i Krakowie

Terminy:

 • część I: 16.03.-23.03.2013, Akademia Europejska w Waren
 • część II: 20.05.-27.05.2013, MDSM Oświęcim, Kraków

Trzy seminaria

w miejscach pamięci przygotowujące młodzież do służby wolontariackiej w Polsce i w Niemczech w ramach Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju

Terminy:

 • 16.-22.06.2013, Miejsce Pamięci Stutthof
 • 30.06.-06.07.2013, Miejsce Pamięci Majdanek
 • 14.-20.07.2013 IJBS, Miejsce Pamięci Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Sinti i Romowie

- historia i teraźniejszość
polsko-niemieckie seminarium dla studentów i multiplikatorów (wolny nabór)

Termin:

 • 27.07.-03.08.2013, MDSM Oświęcim

Nauka poprzez spotkanie

Volkswagen Coaching GmbH wspólnie z Międzynarodowym Komitetem Oświęcimskim: Nauka poprzez spotkanie
polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkół zawodowych z młodzieżą z Volkswagena

Terminy:

 • Termin I: 10.03.-23.03.2013
 • Termin II: 07.04.-20.04.2013
 • Termin III: 16.06.-29.06.2013
 • Termin IV: 25.08.-07.09.2013
 • Termin V: 22.09.-04.10.2013

Prawa człowieka

Prawa człowieka wczoraj – prawa człowieka dziś: Ruch oporu i odwaga cywilna.
polsko-niemiecka wymiana młodzieży

Terminy:

 • część I: 16.03.-23.03.2013, Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell
 • część II: 14.10.-19.10.2013, MDSM Oświęcim

Drogi Wolności

- Akademia na (pery)feriach
polsko-niemieckie spotkanie międzypokoleniowe (wolny nabór)

Termin:

 • 6.07.-12.07.2013, MDSM Oświęcim i MDSM Krzyżowa

Praca przymusowa

w tzw. „obszarze interesów KL Auschwitz”
polsko-niemiecko-ukraiński obóz letni Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju w MDSM Oświęcim

Termin:

 • 10.-24.08.2013, MDSM Oświęcim

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji