Wizyta w Miejscach Pamięci

II wojny światowej jako wyzwanie i szansa dla projektów wymiany polsko-niemieckiej
Seminarium metodyczne dla animatorów wymian polsko-niemieckich

Planujesz w ramach kolejnego projektu wymiany młodzieży po raz pierwszy lub po raz kolejny odwiedzić miejsce, gdzie znajdował się niemiecki obóz koncentracyjny lub obóz zagłady? Jeśli tak, to zapraszamy na seminarium metodyczne do Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu w dniach od 10 do 14 grudnia 2013 roku.

Termin:
Oświęcim, 10–14 grudnia 2013 r.
Organizator:
Seminarium jest projektem kooperacyjnym Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży i Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
Info:
Dorota Bastos – PNWM Referat Wspierania Pozaszkolnej Wymiany Młodzieży
Olga Onyszkiewicz – MDSM Oświęcim
Stanisława Piotrowska – PNWM Koordynacja

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji