rok 2016

Celem międzynarodowych seminariów organizowanych przez MDSM, trwających zazwyczaj od 5 do 14 dni, jest umożliwienie młodym ludziom spotkania i wzajemnego poznania się w kontekście ich biografi i i krajów, z których pochodzą oraz wspólna nauka z przeszłości dla przyszłości w miejscu historycznym Auschwitz. W procesie edukacyjnym stosujemy zróżnicowane metody pracy: oprowadzania po terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau pod kierunkiem przewodników muzealnych, rozmowy ze świadkami historii, warsztaty na wybrane tematy, indywidualne wizyty w Miejscu Pamięci, studiowanie dokumentów, literatury, filmów, formy pracy artystycznej (pisanie, malowanie, fotografowanie, rzeźbienie), prace porządkowe na rzecz zachowania terenu Miejsca Pamięci.
Seminaria międzynarodowe są prowadzone przez edukatorów MDSM i organizowane od 30 lat we współpracy z partnerami z obszaru edukacji historycznej i obywatelskiej.

ŻYDOWSKA PAMIĘĆ

I HOLOKAUST NA UKRAINIE
POLSKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

Termin: 26.01.-30.01.2016, Dniepropietrowsk

HISTORIA

ZACZYNA SIĘ W RODZINIE…
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin: 3. część: 19.03.-25.03. 2016, Lwów/Ukraina

PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ

– PRAWA CZŁOWIEKA DZISIAJ

1. część
UCHODŹCY – W POSZUKIWANIU BEZPIECZNEGO MIEJSCA
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Termin: 03.04.-09. 04. 2016, Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell

2. część
UCIECZKI I WYPĘDZENIA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Termin: 06.11.-10.11.2016, MDSM Oświęcim

SEMINARIUM W MIEJSCU PAMIĘCI

PODRÓŻ STUDYJNA DLA GRUP REGIONALNYCH AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU

Termin: 15.06.-19.06.2016, MDSM Oświęcim

SEMINARIA W MIEJSCU PAMIĘCI

DLA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU
SEMINARIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SŁUŻBY WOLONTARIACKIEJ DLA MŁODZIEŻY Z NIEMIEC

Terminy:
26.06.-02.07.2016, Państwowe Muzeum na Majdanku/Lublin
10.07.-16.07.2016, MDSM Oświęcim, Kraków

MIĘDZYNARODOWY OBÓZ LETNI

AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU W MDSM OŚWIĘCIM

Termin: 06.08.-20.08.2016, MDSM Oświęcim

Światło w ciemności

POLSKO-UKRAIŃSKIE WARSZTATY TEATRALNE

Termin: 14.08.-20.08.2016, MDSM Oświęcim

UCZYMY SIĘ

Z HISTORII
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM

Terminy: 13.11.-20.11.2016, MDSM Oświęcim
6.03.-10.03.2017, Internationales Forum Burg Liebenzell

Migration and Asylum

SZTUKA

WOBEC AUSCHWITZ
POLSKO-NIEMIECKO-CZESKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin: 20.11.-26.11.2016, MDSM Oświęcim

UCZYMY SIĘ Z HISTORII

– Migracja i Azyl
Niemiecko-polsko-ukraińskie seminarium dla studentów Migration and Asylum

Termin: 2.03.-6.03.2016, Bad Liebenzell, Niemcy

VOLKSWAGEN AG

WSPÓLNIE Z MIĘDZYNARODOWYM KOMITETEM OŚWIĘCIMSKIM: NAUKA POPRZEZ SPOTKANIE
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z MŁODZIEŻĄ Z VOLKSWAGENA

Terminy:
Termin I: 06.03.-18.03.2016, MDSM Oświęcim
Termin II: 03.04.-15.04.2016, MDSM Oświęcim
Termin III: 05.06.-17.06.2016, MDSM Oświęcim
Termin IV: 26.06.-03.07.2016, MDSM Oświęcim
Termin V: 28.08.-09.09.2016, MDSM Oświęcim
Termin VI: 18.09.-30.09.2016, MDSM Oświęcim

RUCH OPORU

I ODWAGA CYWILNA W CZASIE 2. WOJNY ŚWIATOWEJ
POLSKO-NIEMIECKO-LUKSEMBURSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin:
02.10.-08.10.2016, Luxemburg/ Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert

SEMINARIUM W MIEJSCU PAMIĘCI

PODRÓŻ STUDYJNA DLA WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU WOLONTARIATU W NIEMCZECH

Termin: 05.06.-11.06.2016, MDSM Oświęcim, Kraków

DZIECI WOJNY

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU.

Termin: 23.06.-26.06.2016, MDSM Oświęcim

SINTI I ROMOWIE W EUROPIE

– TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, PAMIĘĆ
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin: 28.07.-03.08.2016, MDSM Oświęcim

DROGI WOLNOŚCI

– AKADEMIA NA (PERY)FERIACH
25 LAT DOBREGO SĄSIEDZTWA – JAK POLSKA I NIEMCY RADZĄ SOBIE ZE WSPÓŁCZESNYMI WYZWANIAMI
POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM DLA MULTIPLIKATORÓW SPOTKAŃ POLSKO-NIEMIECKICH (WOLNY NABÓR)

Termin: 06.08.-12.08.2016, MDSM Oświęcim i MDSM Krzyżowa

PAMIĘĆ O

AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY I STUDENTÓW

Termin: 11.09.-17.09.2016, MDSM Oświęcim

...

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY NIEWIDOMEJ I NIEDOWIDZĄCEJ

Termin: 13.11.-18.11.2016, MDSM Oświęcim

TWARZE MIASTA

– OBLICZA PAMIĘCI
POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM FOTOGRAFICZNE

Termin: 26.11-02.12.2016, MDSM Oświęcim

KULTURY PAMIĘCI

O AUSCHWITZ I HOLOKAUŚCIE: POLSKA, BIAŁORUŚ, NIEMCY
POLSKO-NIEMIECKO-BIAŁORUSKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

Termin: 24.04.-30.04.2016, MDSM Oświęcim, Kraków

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji