rok 2017

Międzynarodowe seminaria organizowane przez MDSM trwają zazwyczaj od 5 do 14 dni. Ich celem jest umożliwienie młodym ludziom spotkania i wzajemnego poznania się w kontekście ich biografi i krajów, z których pochodzą oraz wspólna nauka z przeszłości dla przyszłości w miejscu historycznym Auschwitz. W procesie edukacyjnym stosujemy zróżnicowane metody pracy: oprowadzania po terenie byłego obozu Auschwitz-Birkenau pod kierunkiem przewodników muzealnych, rozmowy ze świadkami historii, warsztaty na wybrane tematy, indywidualne wizyty w Miejscu Pamięci, studiowanie dokumentów, literatury, filmów, formy pracy artystycznej (pisanie, malowanie, fotografowanie, rzeźbienie), prace porządkowe na rzecz zachowania terenu Miejsca Pamięci.
Seminaria międzynarodowe są prowadzone przez edukatorów MDSM i organizowane od 30 lat we współpracy z partnerami z obszaru edukacji historycznej i obywatelskiej.

UCZYMY SIĘ Z HISTORII

– MOWA NIENAWIŚCI
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin: 06.03.-10.03.2017, Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell, Niemcy

ZACHOWAĆ PAMIĘĆ

PRAWA CZŁOWIEKA WCZORAJ – PRAWA CZŁOWIEKA DZISIAJ.
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY

Terminy:
1. część: 20.03.-25.03.2017, MDSM Oświęcim
2. część: 20.09.-24.09.2017, Międzynarodowe Forum Burg Liebenzell w Bad Liebenzell

ŚWIADKOWIE

ŚWIADKOWIE: MIĘDZY OFIARĄ A SPRAWCĄ ZBRODNI
VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU.

Termin: 08.06.-11.06.2017, MDSM Oświęcim

SEMINARIA W MIEJSCU PAMIĘCI

DLA PRZYSZŁYCH WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU
SEMINARIA PRZYGOTOWUJĄCE DO SŁUŻBY WOLONTARIACKIEJ DLA MŁODZIEŻY Z NIEMIEC

Terminy:
02.-08.07.2017, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
16.07.-22.07.2017, MDSM Oświęcim, Kraków

RUCH OPORU

I ODWAGA CYWILNA W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ
POLSKO-NIEMIECKO-LUKSEMBURSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Terminy:
06.08.-12.08.2017, MDSM Oświęcim,
3.04.-8.04.2018, Hinzert, Niemcy/ Luksemburg

SINTI I ROMOWIE W EUROPIE

– TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, PAMIĘĆ
POLSKO-NIEMIECK0-AUSTRIACKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Termin: 29.07.-04.08.2017, MDSM Oświęcim

Zbrodnia i odpowiedzialność

Pamięć w XXI wieku
Niemiecko-polsko-ukraińskie spotkanie młodzieży

Termin: 21-27.10.2017, MDSM Oświęcim

Uczymy się z historii

– DYSKRYMINACJA
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

Termin: 13.11.-19.11.2017 r. MDSM Oświęcim

KULTURY PAMIĘCI

O II WOJNIE ŚWIATOWEJ I HOLOKAUŚCIE: POLSKA, BIAŁORUŚ, NIEMCY
POLSKO-NIEMIECKO-BIAŁORUSKIE SEMINARIUM DLA STUDENTÓW

Termin: 10.12.-16.12.2017, MDSM Oświęcim, Kraków

VOLKSWAGEN AG

WSPÓLNIE Z MIĘDZYNARODOWYM KOMITETEM OŚWIĘCIMSKIM: NAUKA POPRZEZ SPOTKANIE
POLSKO-NIEMIECKA WYMIANA MŁODZIEŻY SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z MŁODZIEŻĄ VOLKSWAGEN AG

Terminy:
Termin I: 19.03.-31.03.2017, MDSM Oświęcim
Termin II: 07.05.-19.05.2017, MDSM Oświęcim
Termin III: 11.06.-23.06.2017, MDSM Oświęcim
Termin IV: 27.08.-08.09.2017, MDSM Oświęcim
Termin V: 17.09.-29.09.2017, MDSM Oświęcim

BOHATEROWIE I ANTYBOHATEROWIE

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU.

Termin: 11.05.-13.05.2017, Oświęcim

SEMINARIUM W MIEJSCU PAMIĘCI

PODRÓŻ STUDYJNA DLA WOLONTARIUSZY AKCJI ZNAKU POKUTY SŁUŻBY DLA POKOJU W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROGRAMU WOLONTARIATU W NIEMCZECH

Termin: 11.-17.06.2017, MDSM Oświęcim, Kraków

HISTORIA

ZACZYNA SIĘ W RODZINIE…
POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE SEMINARIUM DLA MŁODZIEŻY

Terminy:
1. część: lipiec 2017, Lwów/Ukraina
2. część: 05.11.-11.11. 2017, MDSM Oświęcim
3. część, marzec 2018, Miejsce Pamięci Bergen-Belsen/Niemcy

ŚWIATŁO W CIEMNOŚCI

POLSKO-NIEMIECKO-UKRAIŃSKIE WARSZTATY TEATRALNE DLA MŁODZIEŻY

Termin: 22.07.-29.07.2017, MDSM Oświęcim
05.-10.11.2017 r. Wolfsburg, Niemcy

DROGI WOLNOŚCI

– AKADEMIA NA (PERY)FERIACH
POLSKO-NIEMIECKIE SYMPOZJUM DLA MULTIPLIKATORÓW SPOTKAŃ POLSKO-NIEMIECKICH (WOLNY NABÓR)

Termin: 04.08.-10.08.2017, MDSM Oświęcim, MDSM Krzyżowa

RAZEM W EUROPIE

POLSKO-UKRAIŃSKI PROJEKT DLA STUDENTÓW

Termin: 30.10.-04.11.2017, MDSM Oświęcim

O WOLNOŚCI

I PRAWACH CZŁOWIEKA
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Termin: 08.12.2017, Oświęcim

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Termin składania wniosków: 30 czerwca 2017.
Ogłoszenie wyników: 7 lipca 2017.

Wyniki