WOLNOŚĆ SŁOWA

WOLNOŚĆ KŁAMSTWA
V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EUROPA WOBEC WYZWAŃ XXI WIEKU

Termin: 24-25 maja 2018, Oświęcim

JAK RODZI SIĘ ZŁO?

IX OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA AUSCHWITZ I HOLOKAUST NA TLE ZBRODNI LUDOBÓJSTWA W XX WIEKU

Termin: 15-17 czerwca 2018, MDSM Oświęcim

O WOLNOŚCI

I PRAWACH CZŁOWIEKA
V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA MŁODZIEŻY, STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

Termin: 10 grudnia 2018, Oświęcim

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XVIII edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki