Zarząd Fundacji

Bartus

Alicja Bartuś, przewodnicząca Zarządu Fundacji
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Wykładowca w Instytucie Naukowym Bezpieczeństwa w WSB w Chorzowie. Specjalizuje się w porównywaniu mechanizmów zbrodni ludobójstwa i zbrodni totalitarnych XX w. oraz edukacją na rzecz praw człowieka. Autorka wielu projektów związanych z edukacja historyczną młodzieży. Redaktorka kilkunastu książek m.in. Człowiek wobec totalitaryzmu (2012), Słowa w służbie nienawiści (2013), Europa wobec wyzwań XXI wieku (2014), Kobiety wojny (2015), Granice wolności (2015), Dzieci wojny (2016), Świadkowie – między ofiara a sprawcą zbrodni (2017).


Heubner

Christoph Heubner, wiceprzewodniczący Zarządu
Absolwent germanistyki, historii i polityki w Marburgu i Kassel. Literat i poeta, wieloletni współpracownik Akcji Znaku Pokuty Służby dla Pokoju. Wiceprezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego oraz Członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. Z MDSM związany od początku, jest jednym z inicjatorów powstania tej instytucji w Oświęcimiu.


Grenert

Viktoria Doris Graenert
Ekonomistka. Kierownik Kościelnej Sekcji Socjalnej w Isny oraz wykładowca na Akademii Zawodów Opieki Zdrowotnej. Członek Zespołu Ekspertów Landu Badenia-Wirtembergia „Opieka lat 90-tych” oraz Rady Zespołu Ekspertów „Opieka potrzebuje elit” Fundacji Roberta Boscha w Stuttgarcie. Od lat zaangażowana społecznie w działania polsko-niemieckie. Przewodnicząca Stowarzyszenia Wspierającego MDSM w Isny. Z Domem Spotkań związana od początku jego istnienia.


Oleksy

Krystyna Oleksy
była wieloletnia wicedyrektorka ds. Edukacji Państwowego w Muzeum Auschwitz-Birkenau, była dyrektorka Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holocauście, była wieloletnia prezes Fundacji Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau, przewodnicząca Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, oraz członek Rady Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Autorka wystawy “Zanim odeszli” w budynku centralnej sauny w Muzeum w Brzezince, współautorka książki pod tym tytułem, zawierającej zbiór 2500 fotografii Żydów z Zagłębia, które zostały odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. Zarówno wystawa jak I publikacja poświęcone są pamięci Żydów – ofiar Holokaustu; ukazują bezpowrotnie utracony świat polskich Żydów zamordowanych w Auschwitz i innych obozach i gettach. Współautorka i współorganizatorka innych wystaw muzealnych, m.in. „Representations”, które poświęcone były sztuce obozowej.

Inicjatorka współpracy pomiędzy Muzeum Auschwitz-Birkenau i Instytutem Yad Vashem w Jerozolimie a także izraelskim Ministerstwem Edukacji w zakresie szkolenia edukatorów I przewodników a takżeI programów wymiany nauczycieli.

Wybrane publikacje: Rzeczywistość obozu Auschwitz w utworach literackich [w:] Representations of Auschwitz (1995), Na mojej ziemi był Oświęcim“ (współpraca redakcyjna i wstęp, 1997), Symbolika Auschwitz i uniwersalne wartości moralne związane z tą tematyką. [w:] Wartości w edukacji historycznej, red. Janusz Rulka (1999), Zanim odeszli… Fotografie odnalezione w Auschwitz (2001), Czy Polacy odwiedzają miejsca zagłady Żydów i co przy tym czują: Trudne pytania, (2006).

W 2005 odznaczona przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu wybitnych zasług w upamiętnianiu historii i prawdy o obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, w 2007 otrzymała srebrny medal Gloria Artis, w 2009 Medal Komisji Edukacji Narodowej a w 2012 uhonorowana została Nagrodą Światła Pamięci ustanowioną i przyznawaną przez dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za wybitny wkład w edukację o Auschwitz i Zagładzie.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji