Biennale Plakatu

30 lat

Uroczystości 30-lecia MDSM w Europejskim Parlamencie w Strasburgu
VI Biennale w Strasburgu

22 listopada w sali „Gallery North” Europejskiego Parlamentu w Strasburgu została otwarta VI edycja Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego „Twórczo dla praw człowieka”.

Wysoką rangę przedsięwzięciu nadał przewodniczący PE Martin Schulz, który objął patronat nad wystawą. Prezentacja Strasburska stanowiła zagraniczną kulminację obchodów 30-lecia Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży i skupiła na sobie uwagę wielu gości: eurodeputowanych, mediów oraz partnerów MDSM, którzy z tej okazji przyjechali do Strasburga.

Wśród licznie zebranych gości można było spotkać polskich eurodeputowanych m.in. Janusza Lewandowskiego, Michała Boniego, Bogdana Zdrojewskiego, Ryszarda Czarneckiego, Julię Piterę, Andrzeja Grzyba, przewodniczących licznych komisji oraz dyplomatów akredytowanych przy Parlamencie Europejskim.

Wernisaż otworzył przewodniczący Martin Schulz, kierując do organizatorów podziękowanie za projekt, którego przesłanie jest tożsame z głównymi ideami propagowanymi przez Parlament Europejski. Zwrócił uwagę na problematykę szacunku wobec drugiego człowieka, która jest obecna w większości plakatów prezentowanych na wystawie. Złożył także gratulacje pracownikom Domu Spotkań za 30 lat wysiłków na rzecz upamiętnienia prawdy o Auschwitz oraz kształtowanie aktywnych społecznie postaw młodych ludzi wobec wyzwań współczesnego świata. Leszek Szuster, dyrektor Domu Spotkań dziękując za możliwość prezentacji wystawy w tym prestiżowym miejscu, przywołał ideę narodzin projektu, który stał się w ostatnich latach rozpoznawalną wizytówką aktywności Domu w obszarze praw człowieka. Podkreślił wyjątkową rolę artystów w procesie uwrażliwiania społeczeństwa, zwłaszcza młodych ludzi, na niesprawiedliwość, biedę, nierówność społeczną, dramatyczne konflikty zbrojne oraz wszelkie przejawy naruszania godności. Wyraził również wdzięczność osobom i instytucjom, które wsparły działania MDSM-u, by możliwa była prezentacja dorobku Domu w roku jubileuszu.

Pani poseł Róża Thun, przemawiając w zastępstwie Janusza Lewandowskiego, zwróciła uwagę, że ta wystawa powinna stanowić stałą ekspozycję w Europejskim Parlamencie jako istotny komentarz do najważniejszych konfliktów, których rozwiązanie stoi przed Europą.

Elmar Zorn, członek Jury Biennale zaprezentował laureatów konkursu, podkreślając wysoki poziom artystyczny projektu, który w ostatnich latach stał się dla artystów z całego świata jednym z najważniejszych forum dyskusji o prawach człowieka.

Na zakończenie prezentacji, komisarz Biennale Paweł Warchoł, reprezentując radnych miasta Oświęcimia i prezydenta Janusza Chwieruta, podkreślił rolę miasta, które dzięki wielu projektom, jak Forum Praw Człowieka, Life Festival czy Biennale, zmienia wizerunek tego miejsca w świecie. Rok 2016 ogłoszony w Oświęcimiu Rokiem Tolerancji i Praw Człowieka potwierdza aspiracje miasta by stać się ważnym ośrodkiem propagującym pokojowe inicjatywy.

Delegacja pracowników reprezentująca wszystkie działy Domu Spotkań Młodzieży została podjęta na uroczystym obiedzie przez Charlesa Goerensa, europosła Luksemburga, wieloletniego partnera i przyjaciela Domu . Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki życzliwości EPL oraz osobistemu zaangażowaniu poseł Róży Thun, która od 8 lat wspiera działania Domu Spotkań w projektach związanych z prawami człowieka.

Tegoroczna wystawa to już czwarta prezentacja dorobku Domu Spotkań w Europejskim Parlamencie w Brukseli i Strasburgu.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji