Biennale Plakatu

Brukselska prezentacja

Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego jest jednym z największych przedsięwzięć artystycznych MDSM. Od pierwszej edycji tj. od 2006 roku, cieszy się dużym zainteresowaniem twórców plakatu z całego świata. Międzynarodowe jury są każdorazowo gwarantem wysokiego poziomu artystycznego wydarzenia.

W listopadzie wybór najlepszych i najciekawszych plakatów z trzech edycji został zaprezentowany w Parlamencie Europejskim. Wystawę otworzył Edward McMillan-Scott, wiceprzewodniczący PE.

Otwarcie wystawy poprzedził panel dyskusyjny pt: Jak ożywić dyskusje o prawach człowieka? z udziałem Edwarda McMillan-Scotta, Róży Thun, posła PE, Nicolasa Bergera, dyrektora Amnesty International European Institutions Office oraz Alicji Bartuś, przewodniczącej Zarządu Fundacji MDSM. Rozmowę moderował Leszek Szuster, dyrektor MDSM.

Fundusz Neumannów

SZANSA NA STYPENDIUM

XIX edycja konkursu
"Stypendium dla najzdolniejszych"

Wyniki

Regulamin 19.edycji